• 17 KWI 19
  Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – głosowanie do 30 kwietnia

  Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – głosowanie do 30 kwietnia

  Wybory członków Rady Doskonałości Naukowej już trwają. Na kandydatów głosować można od 12 do 30 kwietnia poprzez elektroniczny system wyborczy RDN.

   

  Rada jest nowym organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Jej pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

   

  9 kwietnia tego roku komisja wyborcza na podstawie §15 ust. 2 pkt 1 statutu Rady Doskonałości Naukowej sporządziła ostateczne listy kandydatów odrębne dla każdej dyscypliny, zawierające w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona poprawnie zgłoszonych kandydatów wraz z nazwami podmiotów zgłaszających.

   

  Więcej informacji: ustawa.usz.edu.pl