może tu
  • 06 LUT 19
  XVIII edycja stypendiów naukowych Prezydenta

  XVIII edycja stypendiów naukowych Prezydenta

  Od 1 marca br. przyjmowane będą wnioski w ramach XVIII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

   

  Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku.

   

  Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00.

   

  Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

   

  Więcej informacji

   

  Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina wpisuje się w działania związane z programem „Akademicki Szczecin” realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit.