• 04 GRU 18
  XXIII Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  XXIII Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  W dniach 6–7 grudnia 2018 roku po raz XXIII odbędzie się Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” organizowana przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie i Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Sympozjum odbywa się pod auspicjami International Association of Sport Kinetics (IASK). Jej pomysłodawcą i organizatorem jest dr hab. Danuta Umiastowska prof. US wraz z pracownikami Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego.

   

  Jej celem jest wymiana doświadczeń i wyników badań prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie Jakie czynniki różnicują podejmowanie aktywności ruchowej przez osoby należące do różnych grup wiekowych i społecznych?

   

  Uświadomienie sobie roli ruchu w dbałości o naszą kondycję fizyczną i psychiczną jest warunkiem niezbędnym do zmiany mentalności człowieka, a co z tym się wiąże inwestowaniem w utrzymanie swojego zdrowia. Gremium naukowców spotykające się na naszych cyklicznych konferencjach poszukuje najtrafniejszych rozwiązań dzięki którym wzrastać będzie odsetek osób podejmujących udział w różnych formach ruchu.

   

  Podczas konferencji zaplanowano sesję plenarne z referatami zaproszonych gości, obrady w sekcjach tematycznych oraz sesję posterową.

   

  Obrady w grupach tematycznych:

   

  * Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży: wybrane aspekty podejmowania ruchu przez uczniów, bezpieczeństwo podczas zajęć ruchowych, wiedza uczniów o wpływie ruchu na organizm– moderator: prof. dr hab. Zbigniew Szot Gdańsk,

   

  * Aktywność ruchowa zawodników: rola rekreacyjnej aktywności ruchowej w życiu byłych zawodników, zdrowotne aspekty treningu sportowego, etyka zawodnika, stosowanie dopingu – moderator prof. dr hab. Włodzimierz Starosta Instytut Sportu w Warszawie,

   

  * Aktywność ruchowa studentów: rodzaj uczelni jako czynnik warunkujący podejmowanie aktywności fizycznej, związek wielkości zamieszkiwanej aglomeracji z podejmowaniem ruchu – moderator: dr hab. Wojciech Wiesner prof. AWF Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

   

  * Aktywność ruchowa seniorów: wykluczenie spowodowane brakiem ruchu w życiu codziennym, bariery podejmowania uczestnictwa w zajęciach ruchowych, realizacja projektów ruchu dla seniora, poziom samodzielności życiowej osób w starszym wieku – moderator: dr hab. Danuta Umiastowska prof. US Uniwersytet Szczeciński,

   

  * Aktywność ruchowa dorosłych: model aktywności fizycznej w rodzinie, rola wzorów osobowych podczas podejmowania udziału w rekreacji i turystyce, dostępność infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w polskich miastach moderator dr hab. Dorota Groffik prof. AWF Katowice,

   

  * Fizjologiczne i morfologiczne podstawy aktywności ruchowej: znaczenie czynników genetycznych w podejmowaniu ruchu, uzależnienie organizmu od bodźców ruchowych, zmiany wydolnościowe podczas systematycznych zajęć o różnym natężeniu wysiłku, wpływ składu ciała na wybór formy aktywności fizycznej, ruch jako sposób na dolegliwości związane z chorobami cywilizacyjnymi (otyłość, nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze itp.) – dr hab. Ryszard Asienkiewicz prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski.

   

  * Aspekty pedagogiczne i psychologiczne aktywności ruchowej: rola środowiska rodzinnego

   

  Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele uczelni z Polski (Akademie Wychowania Fizycznego z Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Uniwersytety: Szczeciński, Zielonogórski i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Karkonoska Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze, Instytut Sportu w Warszawie oraz przedstawiciele środowiska szkolnego ze szkół województwa zachodniopomorskiego) oraz z zagranicy (University of Coimbra, Portugalia, Uniwersytet im. A.S.Puszkina w Brześciu, Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie).

   

  Sesja plenarna odbędzie się w Szczecinie, a sesje tematyczne oraz sesja plakatowa odbywać się będą w Małkocinie. Jak co roku zostanie przyznana nagroda Prezydenta International Association of Sport Kinetics (IASK) prof. dr hab. Włodzimierza Starosty dla najlepszego młodego naukowca. Takie nagrody wraz z honorowym dyplomem wręczane będą po raz siódmy.

   

  Ponadto pierwszego dnia wieczorem organizowane są warsztaty metodyczne z ćwiczeniami o charakterze relaksacyjnym, rozluźniającym i obniżających uczucie stresu.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM i wysłuchania wystąpień uczestników Konferencji.