• 25 CZE 18
  Zachodniopomorskie Noble przyznane

  Zachodniopomorskie Noble przyznane

  24 czerwca odbyła się już po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble, organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza. Celem przedsięwzięcia jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego. W gronie laureatów znalazło się czterech przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Beata Bugajska, prof. US, z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego oraz zespół pod kierunkiem dr. Nickolai Davidovicha w składzie: dr Romain Gastineau oraz prof. dr hab. Andrzej Witkowski z Wydziału Nauk o Ziemi.

  Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda przyznawana naukowcom w ośmiu dyscyplinach naukowych: humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i od 2008 roku – artystycznych. Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Celem konkursu jest wyłonienie najważniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego.

  W dziedzinie nauk humanistycznych laureatką została dr hab. Beata Bugajska, prof. US, za pracę naukową „The ninth stage in the cycle of life – reflections on E.H. Erikson’s theory, opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie „Ageing&Society”.

  Natomiast w dziedzinie nauk o morzu wyróżniono zespół pod kierunkiem dr. Nickolai Davidovicha w składzie: dr Romain Gastineau oraz prof. dr hab. Andrzej Witkowski, za odkrycie i opisanie unikatowego sposobu reprodukcji okrzemek z rodzaju Ardissonea.

  Konkurs jest realizowany przy współudziale Wojewody Zachodniopomorskiego – Tomasza Hinca, Prezydenta Miasta Szczecina – Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego oraz Przewodniczącego Kolegium Rektorów Publicznych Szkół Wyższych – prof. dra hab. inż. Tadeusza Bohdala.

  W skład Kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki wchodzą: prof. dr hab. Aleksander Wolszczan (przewodniczący), prof. dr hab. Jan Lubiński (sekretarz), prof. dr hab. Michał Białko, prof. dr hab. Józef Hozer, prof. dr hab. Antoni W. Morawski, oraz prof. dr hab. Piotr Masojć.

  Autor zdjęcia: Sebastian Wołosz