• 14 CZE 18

  Zakończenie projektu FilozofUS

  W piątek, 15 czerwca, odbędzie się debata kończąca projekt FilozofUS realizowany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2017-2018.

  Celem projektu było podniesienie poziomu zdolności argumentacyjnych i komunikacyjnych młodzieży szkolnej województwa zachodniopomorskiego. Działaniem projektu objętych było dziesięć szkół naszego regionu – dziewięć liceów oraz jedno gimnazjum – w których pracownicy oraz doktoranci Wydziału Humanistycznego prowadzili zajęcia z edukacji filozoficznej.

  Podczas piątkowej debaty uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje rozbudowane zdolności argumentacyjne, broniąc pozytywnych lub negatywnych odpowiedzi na następujące pytania: „Czy komputer może myśleć jak człowiek?”, „Czy istnieją uniwersalne wartości kulturowe?”, „Czy można zrozumieć inne kultury?” oraz „Post-prawda a kłamstwo. Czy są tym samym? Czy post-prawda jest rodzajem prawdy , czy kłamstwa?”.

  W wydarzeniu wezmą udział uczniowie szczecińskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Monte Cassino, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Gimnazjum nr 46.

  Projekt FilozofUS nr POWR.03.01.00-00-EF31/16 był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  Zakończenie porjektu i debata odbędą się w piątek, 15 czerwca, o godz. 12.00 w Sali Senatu U, przy al. Jana Pawła II 22a.