może tu
  • 07 LIS 19
  Zaproszenie na konferencję o zmianach klimatu i ich następstwach

  Zaproszenie na konferencję o zmianach klimatu i ich następstwach

  Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – przewodniczący KRASP – zaprasza do udziału w konferencji Zmiany klimatu i jego następstwa, która odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Kampus SGGW, Centrum Wodne, ul. Jana Ciszewskiego 6).

   

  Konferencji jest wspólną inicjatywą Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP oraz Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

   

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesyłać w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: instytut.ipwc@pw.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie: 22/234 70 07.

   

  PROGRAM WYDARZENIA

   

  ZAPROSZENIE