• 08 STY 19
  Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  Zapraszamy, w szczególności nauczycieli akademickich, do zapoznania się z najnowszymi zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  ZARZĄDZENIE NR 111/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku

   

  ZARZĄDZENIE NR 112/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

   

  ZARZĄDZENIE NR 113/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim