może tu
  • 09 PAŹ 19
  Zasady rozliczania kwitariuszy na US

  Zasady rozliczania kwitariuszy na US

  W związku z licznymi zapytaniami związanymi z zamknięciem kasy Uniwersytetu Szczecińskiego informujemy, że zasady rozliczania kwitariuszy nie uległy zmianie.

   

  Wszelkie należności Uniwersytetu Szczecińskiego, przyjmowane dotychczas w kasie uczelni na podstawie kwitariusza, należy wpłacać w dowolnym oddziale Banku Pekao SA (w okienku kasowym) lub na poczcie na rachunek bankowy uczeni 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732 podając tytuł wpłaty.

   

  Zaliczki gotówkowe lub inne należności, dla osób które nie posiadają kont osobistych, można odbierać w dowolnym oddziale Banku Pekao SA (w okienku kasowym). Zwrotów niewykorzystanych zaliczek należy dokonywać na wyżej opisanych zasadach.

   

  Pobrane przez bank lub urząd pocztowy prowizje zostaną zwrócone osobie dokonującej wpłaty.

   

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z mgr Grażyną Hajduk – Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego, pod numerem telefonu 91 444 11 08.

   

  informacja dotycząca rozliczeń pracowników