może tu
  • 18 MAJA 19
  Znamy laureatów V Dyktanda Uniwersyteckiego

  Znamy laureatów V Dyktanda Uniwersyteckiego

  W Dyktandzie Uniwersyteckim 2019 organizowanym w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Szczecińskiego udział wzięło 111 uczestników. Inicjatorką Dyktanda Uniwersyteckiego jest prof. Ewa Kołodziejek, która w tym roku wraz z dr Rafałem Sidorowiczem przygotowała tekst dyktanda zatytułowany Marzeny marzenia i mrzonki. Wydarzenie ma charakter cykliczny i odbyło się już po raz piąty.

   

  Decyzją jury w V Dyktandzie Uniwersyteckim przyznano:

  a) dwie drugie nagrody w wysokości po 2000 zł, które otrzymały: Magdalena Gach i Daria Koć-Woźniak,

  b) dwie trzecie nagrody w wysokości po 1000 zł, które otrzymały: Natalia Bitner i Monika Kołacz-Kolasa.

   

  Dyktando Uniwersyteckie odbyło się w auli prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Prace uczestników sprawdzało jury konkursu, w skład którego weszli pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Adrianna Seniów, dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr hab. Leonarda Mariak, dr hab. Ewa Pajewska, dr hab. Agnieszka Szczaus, dr Rafał Sidorowicz, dr hab. Dorota Kozaryn, dr Maria Kabata, dr Beata Afeltowicz i członkinie Koła Młodych Językoznawców: mgr Karolina Janiak (przewodnicząca Koła), mgr Natalia Jóźwiak i Stella Sobiechowska.

   

  Oczekując na wyniki, uczestnicy dyktanda wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, pt. „NAGŁÓWEK – czyli zabaw kilka znaczeniem słówek”, które poprowadzili dr Paulina Olechowska i dr Krzysztof Flasiński z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Zwycięzcom nagrody wręczyli: prof. dr hab. Waldemar Gos – prorektor ds. finansów i rozwoju US, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek oraz dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US – dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.

   

  TEKST DYKTANDA