może tu

Instytut jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu powoływaną do organizowania i prowadzenia działalności badawczej w ramach określonej dyscypliny lub dyscyplin nauki.

 • Instytut Biologii

  Dyrektor: prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Łukasz Jankowiak
  Przewodnicząca rady: dr hab. Lidia Skuza, prof. US

  Adres:  ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

  Telefon: 91 444 1515

  e-mail: dyrektor.bio@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://bio.usz.edu.pl/

 • Instytut Fizyki

  Dyrektor: dr hab. inż. Marcin Buchowiecki, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Tomasz Denkiewicz
  Przewodniczący rady: prof. dr hab. Jerzy Cioslowski

  Adres:  ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

  Telefon: 91 444 1227

  e-mail: marcin.buchowiecki@usz.edu.pl

  magdalena.slepowronska@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://fiz.usz.edu.pl/

 • Instytut Matematyki

  Dyrektor: dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Małgorzata Wieczorek
  Przewodniczący rady: dr hab. inż. Piotr Krasoń, prof. US

  Adres: ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

  Telefon: 91 444-12-61

  e-mail: dyrektor.mat@usz.edu.pl

  iwona.galazka-karbowiak@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://mat.usz.edu.pl/

 • Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Dyrektor: dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US
  Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak
  Przewodniczący rady: prof. dr hab. Ryszard Borówka

  Adres: ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin

  Telefon: 91 444 2461

  email: dyrektor.nms@usz.edu.pl

  magdalena.klimczak@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://nms.usz.edu.pl/

 • Instytut Językoznawstwa

  Dyrektor: dr hab. Adrianna Seniów, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
  Przewodnicząca rady: dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

  Adres: al. Piastów 40b, bud. 5, 71-065 Szczecin

  Telefon: 91-444-27-14

  e-mail: dyrektor.jez@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://jez.usz.edu.pl/

 • Instytut Literatury i Nowych Mediów

  Dyrektor: dr Barbara Braid
  Z-ca Dyrektora:
  Przewodniczący rady: dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

  Adres: al. Piastów 40b,bud. 5, 71-065 Szczecin

  Telefon: 91-444-28-94

  e-mail: dyrektor.lit@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://lit.usz.edu.pl/

 • Instytut Historyczny

  Dyrektor: dr hab. Adam Makowski, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Radosław Skrycki, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Tomasz Ślepowroński
  Przewodnicząca rady: dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US

  Adres: ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

  Telefon: 91-444-33-00

  e-mail: dyrektor.his@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://his.usz.edu.pl/

 • Instytut Filozofii i Kognitywistyki

  Dyrektor: dr hab. Maciej Witek, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Małgorzata Wrzosek
  Przewodnicząca rady: prof. dr hab. Renata Ziemińska

  Adres: ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

  Telefon: 91-444-32-45

  e-mail: dyrektor.fik@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://fik.usz.edu.pl/

 • Instytut Psychologii

  Dyrektor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski
  Z-ca Dyrektora: dr Adam Kucharski
  Przewodnicząca rady: prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec

  Adres: ul. Krakowska 69; 71-017 Szczecin

  Telefon: 91-444-32-40

  e-mail: dyrektor.psy@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://psy.usz.edu.pl/

 • Instytut Socjologii

  Dyrektor: dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Robert Bartłomiejski
  Przewodnicząca rady: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

  Adres: ul. Krakowska 71/79; 71-017 Szczecin

  Telefon: 91-444-32-39

  e-mail: dyrektor.soc@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://soc.usz.edu.pl/

 • Instytut Pedagogiki

  Dyrektor: dr hab. Anna Murawska, prof. US
  Z-ca Dyrektora ds. projektów naukowych i ewaluacji: dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US
  Z-ca Dyrektora ds. studentów i współpracy ze środowiskiem: dr Ilona Kość
  Z-ca Dyrektora ds. kształcenia: dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz
  Przewodnicząca rady: prof. dr hab. Barbara Kromolicka

  Adres: ul. Ogińskiego 16/17, 71-415 Szczecin

  Telefon: 91-444-37-53

  e-mail: dyrektor.ped@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://ped.usz.edu.pl/

 • Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

  Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
  Z-ca Dyrektora: dr Dorota Rdzanek
  Z-ca Dyrektora:
  dr Tomasz Czapiewski
  Przewodniczący rady: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

  Adres: ul. Krakowska 71/79; 71-017 Szczecin

  Telefon: 91-444-32-26

  e-maildyrektor.npb@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://npb.usz.edu.pl/

 • Instytut Ekonomii i Finansów

  Dyrektor: prof. dr hab. Iga Rudawska
  Z-ca Dyrektora ds. kształcenia: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
  Przewodniczący rady: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

  Adres:   ul. Mickiewicza 64; 71-101 Szczecin

  Telefon: 91-444-21-21

  e-mail: dyrektor.eif@usz.edu.pl

  Strona WWW: http://eif.usz.edu.pl/

 • Instytut Zarządzania

  Dyrektor: prof. dr hab. Edyta Rudawska
  Z-ca dyrektora ds. nauki: dr hab. Marek Kunasz, prof. US
  Z-ca dyrektora ds. kształcenia: dr Andrzej Rzeczycki
  Przewodniczący rady:
  prof. dr hab. Józef Perenc

  Adres:  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  Telefon: 91 444 31 15

  e-maildyrektor.zar@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://zar.usz.edu.pl/

 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

  Dyrektor: prof. dr hab. Grażyna Rosa
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Rafał Klóska, prof. US
  Przewodniczący rady: dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US

  Adres:  ul. Mickiewicza 64; 71-101  Szczecin

  Telefon: 91-444-19-85

  e-mail: dyrektor.gpg@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://gpg.usz.edu.pl/

 • Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej

  Dyrektor: dr hab. Marek Sawczuk, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr hab. Monika Chudecka, prof. US
  Przewodnicząca rady: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

  Adres: al. Piastów 40b /blok 6 ; 71-065 Szczecin

  Telefon: (+ 48 91) 444 27 35

  e-mail: sn.kfz@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://kfz.usz.edu.pl/instytut/

 • Instytut Nauk Prawnych

  Dyrektor: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Wojciech Bożek
  Przewodniczący rady: prof. dr hab. Andrzej Bałaban

  Adres: ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  Telefon: 91 444 28 26

  e-mail: dyrektor.npr@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://wpia.usz.edu.pl/instytut-nauk-prawnych/

 • Instytut Nauk Teologicznych

  Dyrektor: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
  Z-ca Dyrektora: dr Piotr Goniszewski
  Przewodniczący rady: ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

  Adres: ul. Papieża Pawła VI nr 2; 71-459 Szczecin

  Telefon: 91-444-14-51

  e-mail: sn.teo@usz.edu.pl

  Strona WWW: https://teo.usz.edu.pl/instytuty/