może tu

 • PEŁNOMOCNICZKA REKTORA US DS. POMOCY UKRAINIE

  W związku z obecną sytuacją na Ukrainie,28 lutego br. Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński powołał Pełnomocniczkę ds. pomocy Ukrainie. Funkcję tę objęła dr Dorota Kowalewska, z którą można się kontaktować pisząc na adres: forukraine@usz.edu.pl

 • WSPARCIE DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

  • Kształcenie

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim a mają niezliczone przedmioty z semestru zimowego.

   · Należy złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału, w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl, o rejestrację warunkową z przeniesieniem zaliczenia przedmiotu.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) Studenci, którzy obecnie przebywają w swoim kraju i nie mogą wrócić na Uczelnię powinni złożyć podanie o urlop okolicznościowy.

   · Podanie należy złożyć do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   3) W przypadku studentów, z którymi nie będzie kontaktu do dn. 15 marca 2022 r., prodziekan ds. studenckich podejmuje z urzędu decyzję o udzieleniu takiemu studentowi urlopu okolicznościowego.

   · Decyzja w tej sprawie jest przesyłana na konto systemie elektronicznym uczelni.

   W przypadku studentów kierowanych na urlop okolicznościowy prodziekan ds. studenckich nie powinien wyznaczać różnic programowych.

    

   INFORMACJA RZĄDOWA DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

   _____________________________________

    

   ОСВІТА

   1) Студенти, які зараз перебувають в університеті, продовжують навчання в літньому семестрі і мають незалічені предмети з зимового семестру.

   · Вам необхідно подати заяву заступнику декана з студентських справ вашого факультету у паперовому вигляді або електронною поштою через ваш обліковий запис у домені usz.edu.pl з проханням про умовну реєстрацю і перенесенням заліку предмету.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) Студенти, які зараз перебувають у своїй країні і не можуть повернутися до університету, повинні подати заяву на спеціальну відпустку.

   ·Заявку необхідно подати до продекана зі студентської роботи вашого факультету електронною поштою через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   ·студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   3) У разі студентів, з якими не буде контакту до 15 березня 2022 року продекан по роботі зі студентами за посадою приймає рішення про надання такому студенту спеціальної відпустки.

   ·Рішення з цього приводу надсилається на акаунт електронної системи університету.

   У разі направлення студентів у спецвідпустку продекан зі студентських питань не повинен вказувати відмінності програми.

    

   ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І НАВЧЕНІ, ЯКІ ПРИЇДУТЬ З УКРАЇНИ

  • Domy studenckie

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim, mogą wnioskować do Prorektora ds. Studenckich o zwolnienie z opłaty za zamieszkiwanie w Domu Studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego.

   · Podanie należy złożyć do Koordynatora Osiedla Domów Studenckich, w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   2) W przypadku studentów, z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzję o zawieszeniu płatności za zamieszkiwanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

   ____________________________________

    

   СТУДЕНТСЬКІ БУДИНКИ

   1) Студенти, які зараз навчаються в університеті, які продовжують навчання в літньому семестрі, можуть звернутися до проректора зі студентської роботи за звільнення від плати за проживання в Будинку студентів Щецинського університету.

   ·Заявку необхідно подати координатору студентських гуртожитків у паперовій формі або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   2) У разі студентів, з якими не має контактів, проректор зі студентської роботи за посадою приймає рішення про припинення оплати проживання в гуртожитках Щецинського університету до повернення студента до університету.

  • Zniżki w opłatach czesnego

   1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim składają podanie o zwolnienie z opłaty semestralnej.

   · Należy złożyć podanie od Prorektora ds. Studenckich, w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) W przypadku studentów z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzje o zawieszeniu płatności do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

   ___________________________________

    

   ЗНИЖКИ

   1) Студенти, які зараз перебувають в університеті, які продовжують навчання в літньому семестрі, подають заяву про звільнення від семестрової плати.

   · Заявку необхідно подати до продекана зі студентської роботи вашого факультету у паперовому вигляді або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) У разі студентів, з якими не має контакту, проректор зі студентської роботи за посадою приймає рішення про призупинення виплат до повернення студента до університету.

  • Wsparcie finansowe i zapomogi

   1) Studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków Uczelni.

   · Podanie w tej sprawie należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich w formie papierowej lub mailowo (prostudenci@usz.edu.pl) za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl.

   · Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

   2) O przyznanie zapomogi z Funduszu Stypendialnego US studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać na zasadach określonych w Regulaminie zasad i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/

    

   Jak złożyć wniosek o zapomogę – informacja dla studentów z Ukrainy dot. składania wniosku o przyznanie zapomogi w r.a. 2021/2022

    

   1. Zaloguj się do systemu e-prodziekan (https://e-prodziekan.usz.edu.pl)
   2. Login: twój numer albumu@stud.usz.edu.pl
   Hasło: aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl
   3. W menu (z lewej strony) wybierz opcje „stypendia”, a następnie „wnioski stypendialne”.
   4. Wybierz wniosek „zapomoga”.
   5. Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku i zatwierdź wniosek.
   6. Pamiętaj, aby wypełniony wniosek wydrukować, podpisać, zeskanować lub sfotografować i wczytać wszystkie strony do programu w polu „Wczytaj wniosek”. Wczytaj również oświadczenie o swojej sytuacji w polu „Wczytaj załączniki”.
   7. Po zaczytaniu wniosku i załączników należy elektronicznie przekazać wniosek – „Przekaż do komisji”.
   8. W przypadku problemów skontaktuj się z nami: stypendia.studenci@usz.edu.pl

   _____________________________________

    

   ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГИ

   1) Студенти, які є громадянами України, можуть претендувати на фінансову підтримку за рахунок коштів Університету.

   · Заяву з цього питання необхідно подати проректору зі студентської роботи в паперовому вигляді або електронною поштою (prostudenci@usz.edu.pl) через свій обліковий запис у домені usz.edu.pl.

   · Відповідь студент отримує у паперовому вигляді та на свій акаунт в електронній системі університету.

   2) https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#3 /Студенти, які є громадянами України, можуть претендувати на отримання грантів від Стипендіального фонду Щецинського університету на умовах, визначених Положенням, правилами та порядком надання пільг студентам та докторантам Щецинського університету. https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#3

    

   Як подати заяву на отримання допомоги – інформація для студентів з України, щодо подачі заявки на надбавку в року академічному 2021/2022

    

   1. Увійдіть в систему e-prodziekan (https://e-prodziekan.usz.edu.pl)
   2. Вхід/логін: номер вашого альбому@stud.usz.edu.pl
   Пароль: поточний пароль електронної пошти в домені ush.edu.pl
   3. У меню (ліворуч) виберіть «стипендії»/„stypendia”, а потім «заявки на стипендію»/„wnioski stypendialne”.
   4. Виберіть програму «Допомога»/ „zapomoga”.
   5. Заповніть усі необхідні поля в заявці та затвердіть заявку.
   6. Не забудьте роздрукувати, підписати, відсканувати або сфотографувати заповнену заявку та завантажити всі сторінки в програму в полі «Завантажити заяву»/ „Wczytaj wniosek”. Також завантажте заяву про вашу ситуацію в поле «Завантажити додатки»/ „Wczytaj załączniki”.
   7. Після завантаження заявки та додатків передайте заявку в електронному вигляді – «Переказ до комісії».
   8. У разі виникнення проблем, будь-ласка, зв’яжіться з нами: stypendia.studenci@usz.edu.pl

  • Inne formy wsparcia

   Bezpłatna pomoc psychologiczna udzielana w Punkcie Pomocy Psychologicznej przy ul. Wawrzyniaka 15 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

   Tel. 91 444 38 18

   _____________________________________

   ІНШІ ФОРМИ ПІДТРИМКИ

   Безкоштовна психологічна допомога надається в Пункті психологічної допомоги за адресою вул. Вавжиняка 15 за попереднім записом за телефоном.

   тел.91 444 38 18

    

   Studencka Pomoc Psychologiczna

   Studenci z Instytutu Psychologii US oferują wsparcie psychologiczne online.
   Pomoc skierowana jest do studentów z Ukrainy oraz osób, które odczuwają emocjonalne skutki wojny.

    

   Jeżeli chciałbyś porozmawiać o swoich zmartwieniach, przytłaczają Cię pewne sprawy lub szukasz pomocy, ale nie wiesz gdzie możesz ją uzyskać – napisz!

   Zapisy na rozmowy online przyjmowane są przez czat na stronie studenciwpandemii.pl oraz przez wiadomości email wysłane na adres:pomoc@studenciwpandemii.pl.

    

   Wolontariusze oferują swoją pomoc w każdy piątek w godzinach 16:00-20:00.

   _____________________________________

   Студентська психологічна допомога

   Студенти з Інституту психології Щецинського Університету пропонують онлайн-психологічну підтримку.
   Допомога розрахована на студентів з України та людей, які відчувають емоційні наслідки війни.

   Якщо ви хочете розповісти про свої турботи, вас пригнічують певні справи або ви шукаєте допомоги i не знаєте, де її взяти – пишіть!

   Реєстрація на онлайн-співбесіду приймається в чаті на сайті studenciwpandemii.pl та електронною поштою за адресою: pomoc@studenciwpandemii.pl

    

   Волонтери пропонують свою допомогу щоп’ятниці з 16:00 до 20:00.

    

   Kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy
   Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na bezpłatne kursy języka polskiego dla młodzieży i dorosłych przybywających z Ukrainy. Kursy prowadzone będą na poziomie podstawowym.

   Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b w soboty w godz. 10.00 – 12.30 (3 godziny dydaktyczne).

   Kurs rozpocznie się 26 marca br. i będzie obejmował 10 spotkań (30 godzin dydaktycznych).

   Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: kursy.jezykowe@usz.edu.pl. Zapisy trwają do 18 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy do kontaktu.

   _____________________________________

   Курси польської мови для вихідців з України

   Запрошуємо на безкоштовні курси польської мови на базовому рівні для молоді та дорослих, які приїжджають з України.

   Заняття відбуватимуться в будівлі Гуманітарного Факультету US на вул. Piastów 40b по суботах від 10.00 – 12.30 (3 навчальні години). Курс розпочнеться 26 березня цього року. Включатиме 10 зустрічей (30 навчальних годин).

   Заявки приймаються за адресою: kursy.jezykowe@usz.edu.pl . Реєстрація триває до 18 березня цього року. У заявці вкажіть своє ім’я та адресу електронної пошти для зв’язку.

 • BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

  Informujemy, że od poniedziałku 9 maja 2022 r. uruchamiamy w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji US dyżury w j. ukraińskim i j. rosyjskim.

  Dyżury odbywają się w dniach:

  • poniedziałki w godz. 11.30 – 13.00
  • środy w godz. 10.00 – 11.30
  • czwartki w godz. 13.30 – 15.00
  Dyżury są kierowane do osób pochodzenia Ukraińskiego posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim.
  ______________
  Розпочинаємо юридичні консультації українською та російською мовами. Інформуємо що від понеділка 09 травня 2022 року розпочинаємо в Клініці Права Відділу Права і Адміністрації УЩ юридичні консультації на українській  та російській мовах. Консультації відбуватимуться:
  •  понеділок о 11.30 – 13.00
  • середа о 10.00 – 11.30
  • четвер о 13.30 – 15.00
  Юридичні консультації надаються особам з України українською та російською мовам.

   

  klinika.prawa@usz.edu.pl

  https://klinikaprawa.usz.edu.pl/

 • ZBIÓRKI CHARYTATYWNE, AKCJE POMOCOWE US

  „Uniwersytet Szczeciński Ukrainie | Zbiórka na rzecz Związku Ukraińców w Polsce”

  Zebrane pieniądze przekażemy Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie

  Dane do przelewu:
  Uniwersytet Szczeciński
  47 1240 3927 1111 0010 8634 1616
  Tytuł: US dla Ukrainy

  Przelewy z zagranicy:
  Numer rachunku bankowego (IBAN): PL47 1240 3927 1111 0010 8634 1616
  Nazwa banku: Bank Pekao SA
  Właściciel rachunku: Uniwersytet Szczeciński
  SWIFT: PKOPPLPW
  Tytuł: US dla Ukrainy

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/332398905486484

  ____________________________________

  ZBIÓRKA DARÓW „Studenci WPiA dla Ukrainy”

  Zbiórka darów rzeczowych dla Ukrainy, organizowana przez Samorząd Studentów WPiA US będzie odbywała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17A, pokój 015.

  Godziny dyżurów (28.02-06.03):

  -poniedziałek 16.00-17.00,
  -wtorek 13.00-14.00,
  -środa 15.00-17.00,
  -piątek 12.00-13.00

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/RSSWPIAUS/posts/2419787011490386

  _______________________________________

  ZBIÓRKA DARÓW „Studencka pomoc Ukrainie”

  Zbiórka darów rzeczowych dla Ukrainy, która będzie odbywała się na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.

  Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/706565383692952

  _______________________________________

  Instytut Pedagogiki – Dzieciom z Ukrainy!

  Tworzy bazę wolontariuszy do pracy pedagogicznej i animacyjnej

  · Wsparcie organizacyjne
  · Tłumaczenia
  · Opieka
  · Edukacja
  · Animacja

  Prowadzą nabór wśród: harcerzy, studentów pedagogiki, edukacji artystycznej, pracy socjalnej i animacji kultury oraz innych kierunków.

  Stworzony został formularz zgłoszeniowy

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

  Koordynacja:

  dr Edyta Sielicka – edyta.sielicka@usz.edu.pl / edyta.sielicka@zhp.net.pl
  dr Barbara Chojnacka – barbara.chojnacka@usz.edu.pl/697 875 431
  dr Lidia Marek – lidia.marek@usz.edu.pl

  Chorągiew Zachodniopomorska ZHP

  ____________________________________

  Instytut Ekonomii i Finansów

  „Akademicy dla Ukrainy”

  Miejsce zbiórki: Mickiewicza 64, p. 3 (parter)

  Koordynatorzy:

  IEiF: Małgorzata Zakrzewska, malgorzata.zakrzewska@usz.edu.pl
  IGPiGSE: Apoloniusz Kurylczyk, apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl

  LINK do akcji: https://eif.usz.edu.pl/zbiorka-dla-ukrainy/

  _________________________________

  Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

  Miejsce zbiórki: hol na parterze budynku „Geocentrum” przy ul. Mickiewicza 16a

  (od poniedziałku 28.02 do czwartku 10.03 w godz. godz. 7:30-15:00)

  _________________________________

  Akcja Biblioteki Wydziału Teologicznego „Książka dla Ukrainy”

  Charytatywna sprzedaż książek organizowana przez Bibliotekę Wydziału Teologicznego US.
  Zebrane pieniądze zostaną wpłacone na specjalnie utworzone konto Uniwersytetu Szczecińskiego i przekazane na pomoc Ukrainie.
  Miejsce zbiórki: ul. Papieża Pawła VI nr 2
  Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-16.00
  Więcej informacji: https://teo.usz.edu.pl/akcja-charytatywna-ksiazka-dla-ukrainy/

  _________________________________

  BIBLIOTEKARZE US DLA UKRAINY

  W Bibliotece Międzywydziałowej US odbywa się zbiórka dla punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy, który mieści się przy al. Piastów 40A.

  Co jest aktualnie potrzebne:

  · wody mineralne;

  · naczynia jednorazowe (kubki, sztućce, talerze, miski).

  Miejsce zbiórki: al. Piastów 40B, budynek nr 3

  I piętro (Informatorium)

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00-19:00

  _________________________________________________

  SOS-Studencka Ostoja Solidarności #HelpForUA
  Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami: Akademii Morskiej w Szczecinie,
  Politechniki Koszalińskiej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, organizują program niesienia pomocy obywatelom Ukrainy przez Społeczność Akademicką

  Zapisy do wolontariatu: https://tiny.pl/94xpg
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/3113152102348397/?active_tab=about

  _________________________________________________

  Szkoła Doktorska US oraz Strefa Kultury Studenckiej US

  zbierają sprawne telefony i tablety (wraz z ładowarkami), słoiczki dla dzieci, zdrowe słodkości, pieluchy, kosmetyki, mokre chusteczki, mleko modyfikowane, pisaki, kolorowanki, zabawki i wszystko to, co może się przydać najmłodszym!

  Miejsca zbiórki:

  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Adama Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin

  Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Szwoleżerów 18a, 71-062 Szczecin

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  tel. 669 390 229 (Michał- Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej- RDSD)

  tel. 730 604 187(Kacia-Stowarzyszenie Refugees Szczecin)

  _________________________________________________

  Kampus Cukrowa – Pomoc dla Ukrainy
  Koło Naukowe Zarządzania Projektami „PROJECT” we współpracy z Kołem Naukowym Organizacji i Zarządzania „INICJATYWA” organizuje zbiórkę:
  – żywności długoterminowej,
  – kosmetyków,
  – artykułów higienicznych i środków czystości,
  – ubrań damskich i dziecięcych,
  – pościeli
  – leków dla dzieci i dorosłych potrzebnych uchodźcom wojennym z Ukrainy.
  Akcja potrwa od 15 marca (wtorek) do 1 kwietnia (piątek) lub dłużej.
  Miejsce zbiórki: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Cukrowej 8 – obok wejścia głównego, naprzeciwko portierni.
  Więcej informacji, kontakt: https://fb.me/e/2jzeZVmK2

  _________________________________________________

  „Miej ZŁOTE SERCE – weź ZŁOTĄ MYŚL”
  W dniach 7-14 kwietnia br. studenci drugiego roku II stopnia pedagogiki specjalnej, organizują przedświąteczną zbiórkę na rzecz osób z Ukrainy przebywających w gminie Chociwel.
  Zbierana jest głównie żywność z długą datą ważności, w tym słodycze oraz środki higieniczne.
  Miejsca zbiórki:
  – Instytut Pedagogiki US, ul. Ogińskiego 16 (korytarz na parterze przy bufecie);
  – Wydział Nauk Społecznych US, ul. Krakowska 71-79 (hol na parterze przy szatni);
  – Wszystkie Domy Studenta US.

  Darczyńca, dokładając swoją cegiełkę wsparcia w postaci dowolnego produktu ,otrzymuje w zamian sentencję, którą może samodzielnie wylosować.

  _________________________________________________

  Zbiórka karmy dla zwierząt w Równem na Ukrainie
  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych i Kołami Naukowymi Instytutu zbiera karmę morką (w szczególności) i suchą dla psów i kotów.
  Miejsce zbiórki: ul. Krakowska 71-79 (hol na 1 piętrze).
  Czas trwania zbiórki: od 6 kwietnia do 30 czerwca br.

  _________________________________________________

  #solidarnizukrainą – aukcja plakatów
  Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w charytatywnej akcji plakatów, które zostały przygotowane przez studentów z kierunków: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne.
  Termin: 14.04.2022 r.
  Miejsce: ul. Krakowska 71/79, (hol główny na I piętrze).

  Zebrana kwota zostanie przekazana do Związku Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie.

 • DORADZTWO ZAWODOWE DLA OBYWATELI UKRAINY

  Uniwersytet Szczeciński poprzez swoje Akademickie Biuro Karier US oferuje pomoc w znalezieniu pracy dla studentów, absolwentów US i ich rodzin, którzy są obywatelami Ukrainy.

   

  W tym celu uruchomiony został specjalny FORMULARZ, poprzez który mogą zgłaszać się osoby poszukujące pracy, które mogą liczyć na:

  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • rozmowę z doradcą zawodowym,
  • pomoc w znalezieniu oferty pracy i w kontakcie z pracodawcą.

   

  Zapraszamy do kontaktu!

  Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

  www.abk.usz.edu.pl
  abk@usz.edu.pl

  tel. 91 444 36 85
  tel. 91 444 37 03

 • AKCJE POMOCOWE W SZCZECINIE

 • INNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW, NAUKOWCÓW I OBYWATELI UKRAINY

 • RZĄDOWY MECHANIZM KOORDYNACJI POMOCY HUMANITARNEJ

 • SERWIS INFORMACYJNY PO UKRAIŃSKU (Radio Szczecin)

  Serwisy w języku ukraińskim usłyszycie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 i 18.

  https://radioszczecin.pl

 • PUNKTY INFORMACYJNE I INFOLINIE URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH

  Dworzec PKP (hala główna), Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 2

  Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

 • PROCEDURA PRZENIESIENIA STUDENTÓW Z UKRAINY NA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI