• 11 LIP 19
    Pismo KRASP i RGNiSW do Prezesa Rady Ministrów

    Pismo KRASP i RGNiSW do Prezesa Rady Ministrów

    Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, przekazuje treść pisma KRASP i RGNiSW skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie wynagrodzeń w sferze szkolnictwa wyższego i nauki.

     

    DOKUMENT