Stan prawny na dzień 2 lutego 2016 r.  Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (tekst ujednolicony) wraz załącznikami.

Statut 2011 tekst jednolity 04.02.2016 AG-1

załącznik nr 4 Ordynacja wyborcza

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 1.1 - godło

Załącznik nr 1.2.1 sztandar

Załącznik nr 1.2.2 sztandar

Załącznik nr 1.3 flaga

Załącznik nr 1.4 pieczęć

Załącznik nr 2 Zasady ceremoniału uniwersyteckiego

Załącznik nr 3.1 Medal US

Załącznik nr 3.2 Medal US

Załącznik nr 5 Regulamin odbywania posiedzeń senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

Załącznik nr 6 Organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego

Załącznik nr 7 Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela akad.

Kontakt

 • Dział prawny
 • al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
 • mgr Bartosz Mroczka
  kierownik
  radca prawny, tel. 91 444 10 67
  bartosz.mroczka@usz.edu.pl
 • mgr Maria Latka
  radca prawny, tel. 91 444 10 67
  bartosz.mroczka@usz.edu.pl
 • mgr Monika Matuszewska
  radca prawny, tel. 91 444 10 41
  monika.matuszewska@univ.szczecin.pl
 • mgr Justyna Wojciechowska
  radca prawny, tel. 91 444 10 47
  justyna.wojciechowska@univ.szczecin.pl
 • mgr Anna Giedrys
  główny specjalista, tel 91 444 11 59
  anna.giedrys@univ.szczecin.pl