może tu

Budynek Rektoratu – Uniwersytet Szczeciński

 

Lokalizacja: al. Papieża Jana Pawła II 22a

 

Kierownik Obiektu: Monika Dejneka- Wymysłowska

 

Budynek jest obiektem administracyjnym.

Budynek jest siedzibą rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego. Do głównego wejścia do budynku  od alei Papieża Jana Pawła II prowadzą schody, ograniczone murkami oporowymi, na których zamocowane są (obustronnie) poręcze. Brak pochylni lub podjazdu prowadzącego do wejścia głównego. Wejście nie jest w żaden sposób ogrodzone.

 

Wejście główne do budynku:

 • Główne wejście do budynku znajduje się od alei Papieża Jana Pawła II
 • Drzwi od wejścia głównego stwarzają dużą barierę architektoniczną. Skrzydło jest stosunkowo szerokie i wykonane ze stali- do jego otwarcia potrzebna jest duża siła nacisku. Stolarka jest w tym przypadku objęta ochroną konserwatorską
 • Brak znaków kierunkowych oznaczających wejście do budynku
 • Brak drzwi automatycznych w budynku

 

Wewnątrz budynku:

 • W budynku brak wind
 • W budynku brak zastosowania dźwigu schodowego lub schodołazu
 • Schody znajdujące się w budynku nie posiadają oznaczeń fakturowych ani wizualnych
 • Główna klata schodowa, przy holu wejściowym posiada stopnie stosunkowo strome i liczne
 • Jednostronne poręcze przy głównej klatce schodowej
 • Po wejściu do budynku znajduje się przestronny hol
 • W budynku znajdują się schody na parterze prowadzące I piętro i na niski parter
 • Korytarze budynku są przestronne i zapewniają przestrzeń manewrową
 • Brak spójnego systemu oznaczeń wizualnych w budynku
 • W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Mieści się ona na 1 parterze budynku. Brak czytelnego systemu oznaczeń.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Na parkingu ogólnodostępnym , na tyłach budynku zostały wyznaczone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Wstęp z psem asystującym: TAK

Tłumacz języka migowego               

W budynku Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego zapewniona jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online. Tablety z zainstalowaną aplikacją Tłumacza Języka Migowego znajdują się w sekretariacie Rektora oraz sekretariacie Prorektorów.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000

Accessibility Toolbar