może tu
Startup Stock Photo

Aktualności

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STRONĄ PRZEZNACZONĄ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.

W zakładce odnajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące zatrudnienia i płac, nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy czy pożyczek pracowniczych.

Poszczególne sekcje pozwalają na pobranie odpowiednich wniosków dotyczących urlopów, zwolnień czy pożyczek, a także skontaktować się w sprawach informatycznych.

 • Dział Kadr

  Druki do pobrania: wnioski, oświadczenia, usprawiedliwienia, skierowania, kwestionariusze osobowe.

 • Dział Nauki i Projektów Naukowych

  Informacje dotyczące działalności badawczej uczelni. Ogłoszenia nt. grantów, rozwoju kadry naukowej, promocji doktorów habilitowanych i doktorów oraz terminów składania wniosków do działu.

 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

  Uchwały, zarząd i statut, wnioski do pobrania

 • Dział Socjalny

  Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego, rozliczenia wypoczynku dzieci i młodzieży, ośrodki wypoczynkowe dla pracowników. Wnioski do pobrania.

 • Dział BHP i Ochrony Środowiska

  Zadania służby BHP, szkolenia, pierwsza pomoc, regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, regulamin pracy, ochrona przeciwpożarowa i środowiska.

 • Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI)

  Zakres zadań obejmuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej, nadzór na zasobami serwerowymi, zapewnienie infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, bieżąca pomoc dla użytkowników komputerów i sieci komputerowej.

Accessibility Toolbar