może tu

Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Lokalizacja: ul. Cukrowa 12

Kierownik Obiektu: Piotr Urbaniak

Budynek jest obiektem naukowo-badawczym.

Główne wejście do budynku znajduje się od frontu budynku od ul. Cukrowej ( przejście z budynku A) i bezpośrednio z ciągu pieszego prowadzą do niego stopnie wykonane z płyt betonowych. Droga wewnętrzna budynku jest wykonana z kostki brukowej i jest w dobrym stanie technicznym. Brak wydzielonego pasa i przejścia dla pieszych na terenie drogi wewnętrznej (parkingu). Do budynku prowadzą również dwa wejścia strony od dziedzińca zlokalizowanego na tyłach kompleksu budynków Cukrowa -Krakowska. Na dziedzińcu znajduje się parking o równej nawierzchni z kostki brukowej.

Wejście główne do budynku:

 • Do drzwi głównych od ul. Cukrowej (budynek A) prowadzą szerokie 7 stopniowe schody
 • Na tym samym odcinku znajduje się pochylnia z kostki granitowej dostosowana dla osób poruszających się na wózku
 • Brak ogrodzenia od strony dojścia do budynku
 • Brak oznaczeń wizualnych i fakturowych dla osób z dysfunkcjami wzroku, zarówno schodów jak i pochylni
 • Główne drzwi od strony ul. Cukrowej są dwuskrzydłowe, otwierane mechanicznie za pomocą fotokomórki
 • Drzwi posiadające szklane elementy nie mają barwnych oznaczeń kolorystycznych sygnalizujących obecność przeszkody
 • Brak progów w drzwiach
 • Wejście do budynku od strony dziedzińca są jednoskrzydłowe z panelem bocznym. Skrzydło ma wymiar < 90 cm
 • Do wejść prowadzą zarówno stopnie jak i zewnętrzny podnośnik dostosowany dla osób poruszających się na wózku

Wewnątrz budynku:

 • Budynek posiada pięć kondygnacji
 • Ciągi komunikacyjne są szerokie i pozbawione przeszkód
 • Główna klatka schodowa jest szeroka i posiada obustronne poręcze
 • Drzwi wewnętrze <90 cm szerokości
 • Brak progów w drzwiach wewnętrznych
 • W budynku znajduje się łącznie 7 wind
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością- na każdym piętrze.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu od ul. Cukrowej (dwa miejsca) oraz na parkingu od strony dziedzińca- jedno miejsce, zlokalizowane bezpośrednio przed jednym z wejść.

Wstęp z psem asystującym: TAK

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000