może tu

Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Lokalizacja: ul. Cukrowa 12

 

Kierownik Obiektu: Piotr Urbaniak

 

Budynek jest obiektem naukowo-badawczym.

Główne wejście do budynku znajduje się od frontu budynku od ul. Cukrowej ( przejście z budynku A) i bezpośrednio z ciągu pieszego prowadzą do niego stopnie wykonane z płyt betonowych. Droga wewnętrzna budynku jest wykonana z kostki brukowej i jest w dobrym stanie technicznym. Brak wydzielonego pasa i przejścia dla pieszych na terenie drogi wewnętrznej (parkingu). Do budynku prowadzą również dwa wejścia strony od dziedzińca zlokalizowanego na tyłach kompleksu budynków Cukrowa -Krakowska. Na dziedzińcu znajduje się parking o równej nawierzchni z kostki brukowej.

 

Wejście główne do budynku:

 • Do drzwi głównych od ul. Cukrowej (budynek A) prowadzą szerokie 7 stopniowe schody
 • Na tym samym odcinku znajduje się pochylnia z kostki granitowej dostosowana dla osób poruszających się na wózku
 • Brak ogrodzenia od strony dojścia do budynku
 • Brak oznaczeń fakturowych dla osób z dysfunkcjami wzroku, zarówno schodów jak i pochylni
 • Główne drzwi od strony ul. Cukrowej są dwuskrzydłowe, otwierane mechanicznie za pomocą fotokomórki
 • Drzwi posiadające szklane elementy mają barwne oznaczenia kolorystyczne sygnalizujące obecność przeszkody
 • Brak progów w drzwiach
 • Wejście do budynku od strony dziedzińca są jednoskrzydłowe z panelem bocznym. Skrzydło ma wymiar < 90 cm
 • Do wejść prowadzą zarówno stopnie jak i zewnętrzny podnośnik dostosowany dla osób poruszających się na wózku

 

Wewnątrz budynku:

 • Budynek posiada pięć kondygnacji
 • Ciągi komunikacyjne są szerokie i pozbawione przeszkód
 • Główna klatka schodowa jest szeroka i posiada obustronne poręcze
 • Drzwi wewnętrze <90 cm szerokości
 • Brak progów w drzwiach wewnętrznych
 • W budynku znajduje się łącznie 7 wind
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością- na każdym piętrze.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
nich:

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu od ul. Cukrowej (dwa miejsca) oraz na parkingu od strony dziedzińca- jedno miejsce, zlokalizowane bezpośrednio przed jednym z wejść.

 

Wstęp z psem asystującym: TAK

 

Tłumacz języka migowego               

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line. Tablet z zainstalowaną aplikacją Tłumacza Języka Migowego znajduje się   w Akademickim Biurze Karier , pokój 235. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000

Accessibility Toolbar