może tu

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Zarządzania

 

Lokalizacja: ul. Cukrowa 8 – budynek B

 

Kierownik Obiektu: Piotr Urbaniak

 

Budynek jest obiektem dydaktycznym.

Główne wejście do budynku znajduje się od frontu budynku od ul. Cukrowej i bezpośrednio z ciągu pieszego prowadzą do niego stopnie wykonane z płyt betonowych. Droga wewnętrzna budynku jest wykonana z kostki brukowej i jest w dobrym stanie technicznym. Brak wydzielonego pasa i przejścia dla pieszych na terenie drogi wewnętrznej (parkingu). Do budynku prowadzi również wejście przez łącznik od strony ul. Krakowskiej. Z ciągu pieszego poprowadzony został wjazd na parking, przy którym znajduje się wejście do budynku. Nawierzchnia parkingu jest nierówna, wykonana z płyt betonowych miejscowo otworowanych, trudnych do pokonania przez osoby poruszające się na wózkach. Do wejścia prowadzą zarówno stopnie jak i podjazd.

 

Wejście główne do budynku:

 • Do drzwi głównych od ul. Cukrowej prowadzą szerokie 7 stopniowe schody
 • Na tym samym odcinku znajduje się pochylnia z kostki granitowej dostosowana dla osób poruszających się na wózku
 • Brak ogrodzenia od strony dojścia do budynku
 • Brak oznaczeń fakturowych dla osób z dysfunkcjami wzroku, zarówno schodów jak i pochylni
 • Główne drzwi od strony ul. Cukrowej są dwuskrzydłowe, otwierane mechanicznie za pomocą fotokomórki
 • Drzwi posiadające szklane elementy mają barwne oznaczenia kolorystyczne sygnalizujące obecność przeszkody
 • Brak progów w drzwiach
 • Wejście do budynku od strony ul. Krakowskiej jest dwuskrzydłowe. Skrzydło ma wymiar 90cm w świetle

 

Wewnątrz budynku:

 • Budynek posiada dwie kondygnacje
 • Ciągi komunikacyjne są szerokie i pozbawione przeszkód
 • Główna klatka schodowa zlokalizowana jest w części A budynku
 • Brak oznaczeń kolorystycznych na krawędziach stopni
 • W budynku znajduje się dźwig windowy umożliwiający osobom poruszającym się na wózku dostanie się na piętro -1
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • W budynku znajduje się jedna toaleta dedykowana dla osób z niepełnosprawnością. Mieści się ona w piwnicy budynku.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
nich:

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu od ul. Cukrowej (dwa miejsca) jak i ul. Krakowskiej (cztery miejsca). Od parkingu do wejścia przy ul. Cukrowej prowadzi równa nawierzchnia z kostki brukowej. Od parkingu do wejścia przy ul. Krakowskiej nawierzchnia jest nierówna i mogąca stanowić utrudnienie w poruszaniu się osobom na wózku inwalidzkim.

 

Wstęp z psem asystującym: TAK

 

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000

Accessibility Toolbar