może tu

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Lokalizacja: ul. Narutowicza 17A

Kierownik Obiektu: Kamila Ekert

Budynek jest obiektem dydaktycznym.

Główne wejście do budynku znajduje się z boku budynku od ul. Narutowicza i prowadzi do niego chodnik wykonany z płyt kamiennych. Nawierzchnia chodnika  jest w złym stanie. Droga wewnętrzna o dł. Ok 20 m prowadząca do wejścia nie posiada oznaczonego przejścia dla pieszych.

Wejście główne do budynku:

 • Do drzwi głównych prowadzą dwa szerokie, gresowe i proste stopnie schodów
 • Od strony przeciwległej znajduje się krótka pochylnia o dł. 90 cm jednak jest ona posiada ona zbyt duży spadek dla osób poruszających się na wózkach
 • Brak oznaczeń wizualnych i fakturowych dla osób z dysfunkcjami wzroku, zarówno schodów jak i pochylni
 • Brak balustrad ułatwiających wejście osobom z dysfunkcjami ruchu
 • Przy wejściu znajduje się system przyzywowy
 • W wejściu znajdują się 3 pary drzwi ( w tym 2 są przeciwpożarowe).Główne drzwi są ciężkie j jednoskrzydłowe .
 • Drzwi posiadające szklane elementy mają barwne oznaczenia w postaci pasów żółto-czarnych
 • Brak drzwi automatycznych

Wewnątrz budynku:

 • Budynek posiada trzy kondygnacje
 • Po wejściu do budynku znajduje się hol, wyłożony gresem .Brak wyznaczonych miejsc odpoczynku
 • Ciągi komunikacyjne są pozbawione przeszkód
 • W budynku są dwie klatki schodowe ze schodami wyłożonymi gresem. Nie posiadają oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością. Balustrady są ażurowe jednak pochwyty nie są ergonomiczne.
 • W budynku brak windy
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a
 • w budynku znajduje się jedna toaleta dedykowane dla osób z niepełnosprawnością. Mieści się ona na parterze budynku w znacznej odległości od głównego wejścia. Brak oznakowania dla osób z dysfunkcjami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

Wokół budynku nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak też możliwości krótkiego postoju w pobliżu wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym: TAK

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000