może tu

Budynek 4  ul. Piastów 40 B – Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja: ul. Piastów 40 B

Kierownik Obiektu: Jarosław Słowiak

Budynek jest obiektem dydaktycznym.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Do głównego wejścia do budynku  od ul. Sowińskiego prowadzi  chodnik o szerokości większej niż 180 cm wykonany z płyt betonowych. Nawierzchnia chodnika  jest równa.

Wejście główne do budynku:

 • Otoczenie budynku wyłożone jest łupana kostką granitową pozbawione spadków nachylenia jednak powierzchnia jest nierówna co może utrudniać poruszanie się na wózku
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia –od strony zachodniej po lewej stronie budynku wejście główne natomiast od strony wschodniej jako wejście dostosowane dla osób z niepełno sprawnościami. Wejście dla osób z niepełno sprawnościami nie posiada stosownych oznaczeń o swoim przeznaczeniu
 • Przy głównym wejściu znajduje się przycisk dzwonka przywołującego
 • Brak znaków kierunkowych oznaczających wejście do budynku
 • Brak drzwi automatycznych w budynku

Wewnątrz budynku:

 • Aby dotrzeć na poziom użytkowy budynku należy pokonać 1 stopień schodów
 • Do szatni znajdującej się w piwnicy także prowadzą schody
 • Korytarze na dwóch piętrach budynku zapewniają przestrzeń manewrową
 • Brak spójnego systemu oznaczeń wizualnych w budynku
 • Brak wyznaczonych miejsc odpoczynku na korytarzach
 • W budynku znajdują się schody wyposażone w ażurowe balustrady i pochwyty
 • W budynku znajdują się dwie windy
 • Brak informacji wizualnej o lokalizacji dźwigów windowych
 • Na zewnątrz wind brak sygnalizatora optycznego i dźwiękowego
 • Wewnątrz znajdują się czujniki kontrolujące zamykanie i wewnętrzny panel sterujący
 • Przy schodach po wejściu do budynku znajduje się składana platforma schodowa ukośna jednak brak systemu przyzywowego do obsługi
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Brak oznaczeń wizualnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

W rejonie wejść do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno znajduje się przy samym wejściu głównym natomiast drugie jest naprzeciw wejścia dla osób z niepełnosprawnością .Miejsca posiadają widoczne oznaczenia jednak brak namalowanych kopert w kolorze niebieskim. Do budynku prowadzi ciąg pieszy pozbawiony spadków powierzchni

Wstęp z psem asystującym: TAK

Tłumacz języka migowego               

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000

Accessibility Toolbar