może tu

Budynek 6  ul. Piastów 40 B – Uniwersytet Szczeciński

 

Lokalizacja: ul. Piastów 40 B

 

Kierownik Obiektu: Andrzej Sztuczyński

 

Budynek jest obiektem dydaktycznym.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Do głównego wejścia do budynku  od ul. Sowińskiego prowadzi  chodnik  wykonany z płyt betonowych . Brak furtki prowadzącej do wejścia. Brak przeszkód w dojściu do budynku.

 

Wejście główne do budynku:

 • Otoczenie budynku wyłożone jest łupana kostką granitową pozbawione spadków nachylenia jednak powierzchnia jest nierówna co może utrudniać poruszanie się na wózku
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z których wejście  z prawej strony budynku jest przewidziane jako główne i jednocześnie jest dostępne dla osób z niepełno sprawnościami
 • Do głównych drzwi prowadzi pochylnia z poręczą dla osób z niepełnosprawnościami
 • Z lewej strony drzwi znajduje się przycisk dzwonka przywołującego
 • Brak znaków kierunkowych oznaczających wejście do budynku
 • Brak drzwi automatycznych w budynku

 

Wewnątrz budynku:

 • Schody znajdujące się w budynku nie posiadają oznaczeń fakturowych ani wizualnych .Balustrady nie są ergonomiczne.
 • Po wejściu do budynku znajduje się hol jednak aby dostać się na parter i do szatni należy pokonać schody
 • Przy schodach na parter zamontowano platformę schodową ukośną
 • Korytarze na dwóch piętrach budynku zapewniają przestrzeń manewrową
 • Brak spójnego systemu oznaczeń wizualnych w budynku
 • Brak wyznaczonych miejsc odpoczynku na korytarzach
 • W budynku znajdują się dwie windy
 • Brak informacji wizualnej o lokalizacji dźwigów windowych
 • Na zewnątrz wind brak sygnalizatora optycznego i dźwiękowego
 • Wewnątrz znajdują się czujniki kontrolujące zamykanie i wewnętrzny panel sterujący
 • Przy schodach pomiędzy wschodnim wejściem do budynku a parterem znajduje się składana platforma ukośna .Brak systemu przyzywowego do obsługi
 • W budynku znajduje się  jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Mieści się ona na parterze budynku .Jest ona niewłaściwie zlokalizowana i kłopotliwa w obsłudze.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich:

W rejonie wejścia wschodniego do budynku jest prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w odległości ok. 8 m. od budynku. Na placu w okolicy budynku są 2 prawidłowo oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego budynku odległość od nich ok.15 i 35 m.

 

Wstęp z psem asystującym: TAK

 

Tłumacz języka migowego               

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line. Tablet z zainstalowaną aplikacją Tłumacza Języka Migowego znajduje się w Sekcji ds. Spraw Studenckich. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 • NIP: 851-020-80-05
 • +48 91 444 1000

Accessibility Toolbar