może tu

KONTAKT:
gospodarczy@usz.edu.pl

 

Kierownik Działu
mgr Kamila Latocha – tel. 91 444 13 12
e-mail: kamila.latocha@usz.edu.pl

 

mgr Magdalena Szepiłło
zastępca kierownika działu
Email: magdalena.szepillo@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1129

 

mgr Radosław Eider
starszy referent
Email: radoslaw.eider@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1138

 

mgr inż. Anna Nawacka
starszy referent
Email: anna.nawacka@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1030

 

inż. Mariusz Seredyński
starszy referent
Email: mariusz.seredynski@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1239