może tu

KONTAKT:
gospodarczy@usz.edu.pl

 

 

mgr Magdalena Szepiłło
kierownik działu
Email: magdalena.szepillo@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1129

 

inż. Mariusz Seredyński
zastępca kierownika działu
Email: mariusz.seredynski@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1239

 

mgr Radosław Eider
starszy referent
Email: radoslaw.eider@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1138

 

mgr Kamila Paczkowska- Kośstarszy referentEmail: kamila.paczkowska-kos@usz.edu.plTelefon: 91-444-1312

 

Adriana Maciaszekstarszy referentEmail: adriana.maciaszek@usz.edu.plTelefon: 91-444-1030

 

Anita Adamska
referent
Email: anita.adamska@usz.edu.pl
Telefon: 91-444-1129

Accessibility Toolbar