może tu

Dział Płac

p. 208, 209, 210, 213

al. Papieża Jana Pawła II 31

70-453 Szczecin

 

p.o  Kierownika Działu Płac
mgr Ilona Kochanowicz
ilona.kochanowicz@usz.edu.pl, tel: 91 444 13 45

 

p.o. Zastępcy Kierownika Działu
mgr Elżbieta Tkaczyk
elzbieta.tkaczyk@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 25

 

Pracownicy Działu Płac:

 

mgr Beata Świątek

beata.swiatek@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 70

 

mgr Justyna Rezmer

justyna.rezmer@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 69

 

mgr Iwona Solarska

iwona.solarska@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 71

 

Małgorzata Kotfica

malgorzata.kotfica@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 17

 

Irena Jędrasik

irena.jedrasik@usz.edu.pl, tel: 91 444 11 18

 

mgr Joanna Kędzierska

joanna.kedzierska@usz.edu.pl, tel: 91 444 13 31

 

Dorota Cessak

dorota.cessak@usz.edu.pl. Tel: 91 444 11 27

 

Małgorzata Wasser – samodzielny referent

malgorzata.wasser@usz.edu.pl tel. 91 444 11 02

 

mgr Joanna Kmetyk
joanna.kmetyk@usz.edu.pl tel. 91 444 11 26

 

Natalia Sypniewska
natalia.sypniewska@usz.edu.pl tel: 91 444 11 71

Accessibility Toolbar