może tu

al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin

Tel.: 91 444 11 25, 91 444 11 26, 91 444 11 27

Kierownik Działu Płac
mgr Marlena Sztuczyńska
marlena.sztuczynska@univ.szczecin.pl

Zastępca Kierownika Działu Płac
mgr Ilona Kochanowicz
ilona.kochanowicz@univ.szczecin.pl

Kierownik Sekcji Studiów Samofinansujących
mgr Beata Świątek
beata.swiatek@univ.szczecin.pl

Pracownicy Działu Płac

Magdalena Molka
magdalena.molka@univ.szczecin.pl

Małgorzata Kotfica
malgorzata.kotfica@univ.szczecin.pl

Irena Jędrasik
irena.jedrasik@univ.szczecin.pl

mgr Joanna Kędzierska-Biełowiec
joanna.kedzierska-bielowiec@univ.szczecin.pl

Anna Bańkowska
anna.bankowska@univ.szczecin.pl

Dorota Cessak
dorota.cessak@univ.szczecin.pl

Elżbieta Sokowicz
elzbieta.sokowicz@univ.szczecin.pl

mgr Joanna Szponar
joanna.szponar@univ.szczecin.pl

mgr Justyna Rezmer
justyna.rezmer@univ.szczecin.pl