może tu

Dział Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
al. Papieża Jana Pawła II 31

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Marek Karoński
tel./fax 91 444 1120

Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych
Mariusz Sikora
tel/fax 91 444 11 48
e-mail: mariusz.sikora@usz.edu.pl

Kancelaria Informacji Niejawnych
Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych
st. referent ds. obronnych i informacji niejawnych
Marcin Kaszek
tel/fax 91 444 11 48
e-mail: marcin.kaszek@univ.szczecin.pl