może tu

Kanclerz
mgr inż. Andrzej Jakubowski
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-06
e-mail: sekretariat.kanclerza@usz.edu.pl

 

Zastępca Kanclerza
mgr inż. Mieczysław Góral

 

p.o Zastępcy Kanclerza
inż. Marcin Szymczykowski
tel. 91 444 11 28
e-mail: marcin.szymczykowski@usz.edu.pl