może tu

Uniwersytet Szczeciński realizuje proces kształcenia w Systemie Bolońskim, na trzech poziomach nauczania:

– studia licencjackie (I stopnia)

– studia magisterskie (II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

– studia doktoranckie (III stopnia)

Wszystkie poziomy realizowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dodatkowo w propozycjach edukacyjnych uczelni znajduje się bogata oferta studiów podyplomowych, umożliwiająca zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Uczelnia posiada także szeroką ofertę fakultatywnych form kształcenia:

– Programy MOST i LLP Erasmus, umożliwiające studencką mobilność w kraju i za granicą

– Uniwersyteckie Centrum Edukacji, realizujące dodatkową ofertę edukacyjną umożliwiającą zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

– Studium Wychowania Fizycznego

– Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, prowadzące kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łaciny oraz greki.

Accessibility Toolbar