może tu
  • 05 STY 22
  Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ponownie w trybie bezpośrednim

  Od 10 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ponownie w trybie bezpośrednim

  Uprzejmie informujemy, że od 10 stycznia 2022 r. – zgodnie z Komunikatem nr 8/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie bezpośrednim.

   

  Zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie bezpośrednim z zachowaniem zasad regulowanych przez:

  – Zarządzenie nr 193/2021 Rektora Uniwersytetu szczecińskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych i innych form aktywności w roku akademickim 2021/2022;

  – Komunikat nr 7/2021 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego z 17 września2021 r. Wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Ta trudna decyzja władz Uczelni została podyktowana obowiązkiem zapewnienia studentom możliwości zaliczenia wszystkich przedmiotów w semestrze zimowym, a w szczególności tych zajęć, które ze względu na wymiar praktyczny muszą być przeprowadzone w sposób bezpośredni.

  Jednocześnie apelujemy do członków społeczności akademickiej o zachowanie reguł reżimu sanitarnego oraz zachęcamy do szczepień dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i studentów. Informujemy, że w trakcie zajęć dydaktycznych będą prowadzone intensywne kontrole sanitarne, a wobec osób naruszających powyższe reguły będą stosowane konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Sposób organizacji zajęć dydaktycznych i innych firm aktywności na US może ulec zmianie w przypadku korekty wytycznych i wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez Ministra Edukacji i Nauki albo Ministra Zdrowia.