może tu

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin.
Pani/Pana dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) znajdują się w bazie danych Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Pozyskaliśmy je w wyniku dotychczasowej współpracy. Państwa dane są przetwarzane w celach wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i innych przepisów, w oparciu o które Uniwersytet Szczeciński prowadzi określoną działalność oraz w celach wynikających z naszej relacji prawnej z Państwem. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Uniwersytet Szczeciński, na podstawie odrębnych umów – wyłącznie w celu realizacji naszych celów. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza RODO. Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie danych osób, pozyskanych w czasie dotychczasowej działalności.

 

W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres iod@usz.edu.pl. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@usz.edu.pl
Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie Uniwersytetu Szczecińskiego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z w/w bazy będą przetwarzane również w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie albo zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

Administrator Danych Osobowych
Uniwersytet Szczeciński

Accessibility Toolbar