może tu

Link do zgłoszenia przypadków nieprawidłowości w Uniwersytecie Szczecińskim

W razie niedostępności oprogramowania zgłoszenie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: sygnalista@usz.edu.pl

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Ogólna informacja dot. dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

stan prawny – listopad 2021

Zarządzenie nr 290/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2021 r

w sprawie nadania regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Szczecińskim.

Accessibility Toolbar