może tu
  • 22 LIS 22
  Badania monitoringowe na Odrze prowadzone przez Uczelnię ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

  Badania monitoringowe na Odrze prowadzone przez Uczelnię ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

  Uniwersytet Szczeciński prowadzi monitoring środowiskowy wód rzeki Odry, który pozwoli uzyskać dodatkowe informacje o skutkach katastrofy ekologicznej oraz aktualnym stanie wody i jej potencjalnych zmianach w przyszłości. Badania te są możliwe dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 21 listopada br. Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, podpisał z prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim -Rektorem US umowę przyznającą wsparcie finansowe na to zadanie.

   

  Katastrofa ekologiczna na Odrze obnażyła słabość systemu ochrony rzek polskich. Brak jest właściwego systemu monitoringu i kontroli zanieczyszczeń. Państwo, w którego kompetencjach leży zarządzanie gospodarką wodną, nie zdało egzaminu, czego skutkiem była największa katastrofa środowiskowa w ostatnich latach, więc my, samorządy, musimy je wyręczyć i działać sami. Bez odpowiednich badań czy monitoringu jakości wód Odry, nie będziemy mieć możliwości zadbania o nasze środowisko – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

   

  Katastrofa odrzańska nadal trwa. Nikt dzisiaj do końca nie jest w stanie oszacować prawdziwej skali zniszczeń. Wiosną, gdy temperatura wzrośnie, problem wróci, a to wszystko, czego dziś nie widzimy, zostanie uwolnione z dna i przedostanie się do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – ostrzegał podczas niedawnego Szczytu Ekologicznego prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – Dyrektor Instytutu Biologii US, koordynator powołanego przez marszałka zespołu eksperckiego ds. działań ratunkowych w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze.

   

   

  Raz w miesiącu, z co najmniej 27 stanowisk w korycie Odry, Uniwersytet Szczeciński pobiera próbki wody, by monitorować parametry fizykochemiczne: tlen, temperaturę, pH, przewodność elektrolityczną, substancje rozpuszczone, chlorki, chlorofil, azotany, amoniak, zasolenie i zawiesinę. Z tą samą częstotliwością, z co najmniej 10 stanowisk, badane jest zagęszczenie i skład taksonomiczny zooplanktonu oraz zakwit planktonowy wody. Natomiast raz, jesienią, z co najmniej 4 stanowisk w korycie Odry, monitorowany będzie makrozoobentos – organizmy denne.

   

  Ponadto monitoring wskaźników fizykochemicznych prowadzony jest także raz w tygodniu w Szczecinie na lewej i prawej odnodze Odry.

   

  Badania prowadzone na Odrze (od Nowej Soli aż do Zalewu Szczecińskiego) przez Uniwersytet Szczeciński rozpoczęły się 1 września, a zakończą 15 grudnia 2022 r. Całkowity ich koszt, który pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, to 40 tys. złotych. Samorząd Województwa nie wyklucza dalszej współpracy w tym zakresie.

   

  Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

   

   

Accessibility Toolbar