może tu
  • 12 SIE 20
  CleanHME – projekt naukowców Instytutu Fizyki w ramach H2020

  CleanHME – projekt naukowców Instytutu Fizyki w ramach H2020

  Uniwersytet Szczeciński koordynuje europejski projekt naukowy CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Instytut Fizyki US we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA zrealizuje badania, mające na celu opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii, opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych.

   

  Projekt o wartości ok. 5,5 miliona Euro rozpoczął się w sierpniu 2020 i potrwa do lipca 2024. Realizatorzy będą w pełni korzystać w jego trakcie z możliwości badawczych Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Konrad Czerski.

   

  W ramach projektu CleanHME badania będą się koncentrowały na poszukiwaniu odpowiednich metalicznych materiałów, które znacząco podniosłyby wydajność i stabilność pracy reaktorów przy uniknięciu produkcji materiałów radioaktywnych. Cel ten zostanie uzyskany dzięki kombinacji eksperymentów akceleratorowych i gazowych przeprowadzonych dla różnych systemów wodorowo-metalowych, jednocześnie rozwijając teoretyczny opis zachodzących procesów, co w rezultacie powinno także zaowocować dalszym wzrostem wydajności nowego źródła energii. Proponowane rozwiązania mogą być przełomem dla branży energetycznej i będą mieć ogromne znaczenie dla tzw. technologii bezemisyjnych, przyczyniając się do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

   

  WIĘCEJ INFORMACJI