może tu
  • 01 PAŹ 20
  Instrukcja postępowania – podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  Instrukcja postępowania – podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  Szanowni Państwo, prosimy wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego o zapoznanie się z treścią instrukcji pt. „Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2”.

   

  Jeżeli pracownik lub student przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy:

   

  1. Niezwłocznie odsunąć osobę od pracy (zajęć dydaktycznych) i odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu.
  2. Powiadomić bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji, a także Kierownika Działu BHP i Ochrony Środowiska.
  3. Ustalić listę osób przebywających w tym czasie w pomieszczeniach lub częściach wspólnych obiektu, w których przebywała dana osoba, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
  4. Uzyskać informację od chorego, jakim środkiem lokomocji przyjechał do pracy, a jeżeli stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej, odesłać do domu transportem indywidualnym.
  5. W miarę możliwości powiadomić rodzinę chorego, a w razie braku transportu u chorego, poprosić o jego odbiór przez osobę zamieszkującą wspólnie z chorym transportem indywidualnym.
  6. Zaoferować pomoc w uzyskaniu ewentualnej pomocy medycznej z poszanowaniem zasad prywatności.
  7. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
  8. Pomieszczenie i obszar, w którym przebywała osoba należy poddać dezynfekcji (z uwzględnieniem powierzchni dotykowych takich jak klamki, poręcze, uchwyty) zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

   

  NUMERY ALARMOWE:

  •  WSSE w Szczecinie: tel. 695-112-000
  • PSSE Szczecin: tel. 694-493-767
  • Pogotowie ratunkowe: tel. 999 lub 112
  • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony: ul. Arkońska 4, Szczecin, tel. 91 813 94 40
   tel. 91 813 94 59
  • Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska: tel. 91 444 11 96

   

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2- 01.10.2020 r

Accessibility Toolbar