może tu
  • 11 LIP 18
  Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane – nowość na US!

  Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane – nowość na US!

  „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) to najnowsza oferta Uniwersytetu Szczecińskiego realizowana w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”. Celem studiów jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

   

   

  Każdy uczestnik ISZ będzie studiował równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizował pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. Jednocześnie będzie korzystał z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

  Wszelkie informacje dostępne ISZ dostępna są na stronie internetowej: http://interstudia.usz.edu.pl
  „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.
  Zainteresowanych zapraszamy do składania wstępnych zgłoszeń uczestnictwa w ISZ. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://interstudia.usz.edu.pl, należy złożyć do 17 lipca br. w pokoju 158 w budynku WH US przy ul. Krakowskiej 71-79. Można również przesłać skan zgłoszenia na adres poczty elektronicznej magdalena.reszka@usz.edu.pl.

Accessibility Toolbar