może tu
  • 26 LUT 21
  Kolejna edycja konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

  Kolejna edycja konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

  1 marca  br. rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem tego przedsięwzięcia  jest promocja najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonanych przez nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

   

  Konkurs  na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadza się w następujących kategoriach:

   

  • nauki ekonomiczne i prawne;
  • nauki humanistyczne, teologiczne i pozostałe społeczne;
  • nauki ścisłe, przyrodnicze i nauki o zdrowiu.

   

  Kryterium merytorycznym oceny wniosku kandydata do nagrody jest dorobek naukowy weryfikowany w trzech kategoriach:

   

  • poziom naukowy prowadzonej działalności badawczej – w odniesieniu do publikacji;
  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  • patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe.

   

   

  Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021 r. Wniosek o udział w konkursie składa się do Rektora za pośrednictwem Rady Naukowej Instytutu i Komisji ds. Nagród i Odznaczeń.

  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów następuje w terminie do 30 czerwca.

   

  Zarządzenie Rektora dostępne jest na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych:

  http://dn.usz.edu.pl/konkurs-najlepszego-mlodego-naukowca/