może tu

Kwestor

Andrzej Kuciński
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-13
e-mail: kwestor@univ.szczecin.pl
Zastępca Kwestora

Katarzyna Mazuń
al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444-11-14
e-mail: katarzyna.mazun@univ.szczecin.pl