może tu
  • 29 GRU 20
  Narodowa Reprezentacja Akademicka

  Narodowa Reprezentacja Akademicka

  Zostaliśmy zakwalifikowani do II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021.  Umożliwia on równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej.

   

  Do II edycji projektu zakwalifikowano 38 uczelni. Wśród nich znalazło się 31 uczelni publicznych oraz 7 uczelni niepublicznych. Program „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców, w ramach którego dofinansowane zostaną dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów realizujących karierę sportową. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

   

  Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. ,,Narodowa Reprezentacja Akademicka”