może tu
  • 23 MAR 21
  Nowe ważne funkcje na Uniwersytecie Szczecińskim

  Nowe ważne funkcje na Uniwersytecie Szczecińskim

  Rektor US, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, powołał Pełnomocniczkę ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni, Pełnomocniczkę ds.równego traktowania oraz Rzeczniczkę Praw Akademickich.Powołanie Pełnomocników jest wynikiem stosowania wysokich standardów w zarządzaniu Uczelnią.

   

   

  Rektor US, na Pełnomocniczkę ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni, powołał dr hab. Barbarę Kryk, prof. US.  Pani Profesor będzie odpowiedzialna za promowanie zasady społecznej odpowiedzialności Uczelni, zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki wśród wszystkich interesariuszy Uczelni.

   

  Liczymy na to, że pracownicy, studenci oraz inne osoby, które będą chciały wykazywać się w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, będą nam w tym pomagać- powiedziała prof. Kryk, zapraszając wszystkich  do współpracy.

   

  Pełnomocniczką Rektora ds. Równego Traktowania została dr hab. Małgorzata Guzowska. Nowa Pełnomocniczka będzie dbała o to by  kształcenie i praca na US przebiegały w atmosferze szacunku oraz poszanowania praw i wolności każdej osoby.

   

  Nierówne traktowanie, dyskryminacja powodują, że często nie wykorzystujemy całego potencjału intelektualnego, który drzemie w naszych kadrach akademickich- powiedziała dr hab. Małgorzata Guzowska.

   

  Rzeczniczka Praw Akademickich –  tę funkcję pełnić będzie dr Adriana Tomczyk.  Zadaniem Rzecznika jest wspieranie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Rzeczniczka Praw Akademickich zaznaczyła:

   

  Uniwersytet Szczeciński jest wspólnotą, w której wszyscy mają te sama prawa i każdy jest tak samo ważny.

   

  Serdecznie gratulujemy wszystkim Pełnomocnikom i zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości.

   

   

Accessibility Toolbar