może tu
  • 10 MAR 21
  Dodatki finansowe za wysoko punktowane  publikacje naukowe

  Dodatki finansowe za wysoko punktowane  publikacje naukowe

  Kolegium Rektorskie, pierwszy raz w historii Uniwersytetu Szczecińskiego, wdraża w życie system dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe.

   

  Zbliżająca się ewaluacja jakości działalności naukowej oraz przyszła pozycja Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie szkolnictwa wyższego,  to główny powód nowego mechanizmu wprowadzanego przez władze Uczelni.

  Dodatki finansowe za wysoko punktowane  publikacje naukowe mają być  narzędziem do zachowania prawa do m.in. kształcenia studentów i doktorantów, nadawania stopni naukowych czy pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną z subwencji.

   

   

  Zapraszamy do obejrzenia filmu o systemie przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe.

   

Accessibility Toolbar