może tu
  • 04 KW. 23
  Otwarcie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej

  Otwarcie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej

  29 marca 2023 r. zostało otwarte Laboratorium Ekonomii Behawioralnej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, które stanowić będzie centrum badań procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów.

   

  W otwarciu laboratorium udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki US oraz władze Instytutu Ekonomii i Finansów US: prof. dr hab. Iga Rudawska – Dyrektor Instytutu EiF; dr hab. Sebastian Majewski, prof. US – Z-ca dyrektora ds. ewaluacji, dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – Z-ca dyrektora ds. kształcenia oraz koordynator laboratorium – dr hab. Rafał Nagaj, prof. US. Wydarzenie wspierali członkowie zespołu badawczego laboratorium: prof. dr. Brigita Žuromskaitė i dr Piotr Szkudlarek, oraz studenci z Koła Naukowego Ekonomii Behawioralnej oraz kierunków: ekonomia oraz informatyka i ekonometria.

   

   

  Laboratorium stanowić będzie centrum badań nad naturą podejmowania decyzji ekonomicznych przez człowieka przy pomocy narzędzi i metod stosowanych w ekonomii behawioralnej. Dzięki niemu będzie możliwe testowanie ludzkich zachowań oraz reakcji na różnorodne bodźce/czynniki zewnętrzne.

   

  Inwestycja, jego budowa i zakup sprzętu do laboratorium, została sfinansowana ze środków programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, subwencji dyscypliny ekonomia i finanse oraz środków ogólnouczelnianych.

   

   

  Grupę Badawczą Laboratorium Ekonomii Behawioralnej tworzą: dr hab. prof. US Rafał Nagaj, dr Piotr Szkudlarek, dr Agata Wawrzyniak, dr Barbara Wąsikowska

  Laboratorium znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 64 na Wydziale Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

   

   

   

  Fot. Michał Nakoniczewski/ CEMiI

   

  Zapraszamy do obejrzenia relacji:

Accessibility Toolbar