może tu

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

Pełnomocniczka Rektora ds. współpracy z państwami Ameryki Południowej

Zadania:

1) nawiązywanie współpracy z ośrodkami akademickimi w Ameryce Południowej;

2) nawiązywanie oraz rozwijanie współpracy z organizacjami polonijnymi m.in. poprzez organizację spotkań i warsztatów z zakresu języka, literatury i kultury polskiej dla przedstawicieli diaspor polonijnych z Ameryki Południowej;

3) wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych;

4) nawiązywanie współpracy z instytucjami, których celem jest promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Dane kontaktowe:

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

Instytut Językoznawstwa

ul. Piastów 40b, 71-065 Szczecin

adrianna.seniow@usz.edu.pl,  tel. 607144364

Accessibility Toolbar