może tu

Prof. dr hab. Ewa Komorowska

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z państwami Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu

Zadania:

1) Inicjowanie i rozwijanie współpracy instytucjonalnej z uczelniami i instytucjami, do których zadań statutowych należy działalność badawcza lub dydaktyczna na poziomie akademickim, położonymi na terytorium państw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu;

2) Wspieranie i koordynacja współpracy pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego i pracowników uczelni położonych na terytorium państw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu;

3) Wspieranie i koordynacja współpracy w zakresie wymiany studenckiej pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, a uczelniami położonych na terytorium państw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu;

4) Współpraca z prorektorem właściwym ds. współpracy międzynarodowej i Działem Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie powierzonych zadań.

Dane kontaktowe:

Instytut Językoznawstwa

Uniwersytet Szczeciński

Al. Piastów 40 B

71-064 Szczecin

tel. 0048735385546

E-mail: ewa.komorowska@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar