może tu
  • 27 WRZ 22
  Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny

  Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Szczecin Humanistyczny

  Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu: Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza. Biografie, autobiografie, listy… pod honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. Waldemara Tarczyńskiego – Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 października 2022 roku w Willi Lentza.

   

  Program spotkania:

  • Godz. 17.00 – powitanie i słowo wstępne, które wygłosi Pani Dyrektor Jagoda Kimber,

   

  • Dyskusja na temat roli biografii w literaturze, kulturze i edukacji oraz miejsca badań biograficznych we współczesnym świecie, w której
   uczestniczyć będą:

   

  1. Pan prof. Adam Wątor, kierownik Ośrodka Badań Biograficznych utworzonego w 2012 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, redaktor naczelny czasopisma „Polish Biografical Studies”;
  2. Pan prof. Ryszard Skrzyniarz, redaktor naczelny czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna”, wydawanego od 2016 roku w Lublinie przez Fundację Biografie Codzienności;
  3. Pan prof. Jerzy Madejski, redaktor naczelny czasopisma „Autobiografia Literatura Kultura Media”, wydawanego od 2013 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Spotkanie poprowadzą dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US i redaktor Elżbieta Krzewska z Lublina.

   

  • Godz. 18.00 Otwarcie wystawy pt. „Tak wygląda prawdziwa Poetka”. Listy i kolaże Wisławy Szymborskiej do Joanny Kulmowej.

  Słowo wstępne – Pani Dyrektor Jagoda Kimber

   

  Listy Wisławy Szymborskiej i Joanny Kulmowej czytać będą:

  • Jego Magnificencja prof. Waldemar Tarczyński,Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Pan Piotr Krzystek,Prezydent Miasta Szczecin.

   

   

  Honorowy patronat nad wystawą pełni Fundacja Wisławy Szymborskiej z Krakowa.

   

  Więcej o cyklu:

   

  Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza to wspólna inicjatywa Willi Lentza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Honorowy patronat Jego Magnificencji prof. Waldemara Tarczyńskiego i Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka nadają cyklowi nobilitujące znaczenie.

   

  Dialogiczna idea nowego cyklu nawiązywać będzie do idei spotkań artystycznych i działań kulturalnych prowadzonych w Willi Lentza od momentu jej otwarcia przez Panią Dyrektor Jagodę Kimber i idei Szczecina Humanistycznego, organizowanego na Uniwersytecie Szczecińskim przez dr hab.Urszulę Chęcińską, prof. US. Wobec powszechnego, zainteresowania badaniami biograficznymi, będącymi wyrazem społecznego zapotrzebowania na biografie znanych i wybitnych osób, nowy cykl spotkań nosić będzie podtytuł: Biografie, autobiografie, listy…

   

  Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza wiązać się będzie nadal ze światem nauki, kultury i sztuki, do którego droga tym razem prowadzić będzie przez archiwum. I towarzyszącą współczesnemu światu „gorączkę archiwów”, o której Jacques Derrida napisał, że jest „objawem woli panowania człowieka nad przeszłością,ale i wielką szansą przyszłościowego myślenia o życiu, nauce, kulturze, a przede wszystkim o edukacji. Zgodnie z zasadą, że „nie ma doświadczenia ludzkiego, które nie byłoby edukacją”.

   

  Biografie, autobiografie, listy ze względu na topografię, historię i kulturę Szczecina zyskują dodatkowy europejski wymiar. Willa Lentza jest najdoskonalszym miejscem, w którym spełniają się słowa: „Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym zapisanym w wielu językach. Jednym z nich jest język biografii, autobiografii i listów…”

   

  Nowemu cyklowi spotkań Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza. Biografie, autobiografie, listy… towarzyszyć będą artystyczne wystawy i krótkie koncerty muzyczne organizowane przez Willę Lentza, Miasto Szczecin i Uniwersytet Szczeciński.

   

  Serdecznie zapraszamy.

Accessibility Toolbar