może tu
  • 24 CZE 21
  Prof. dr hab. Jörg Hackmann dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

  Prof. dr hab. Jörg Hackmann dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

  22 czerwca,  z rąk Rektora US prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego, akt powołania na dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, odebrał prof. dr hab. Jörg Hackmann.

   

   

  Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi, wierzymy, że pod jego kierownictwem  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach będzie się prężnie rozwijał i stanie się ważnym miejscem na mapie spotkań międzynarodowych w rejonie Bałtyku.

   

   

   

   

   

   

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych – Zadania i cele

   

  Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (MOBI) w Kulicach powstał jako jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego zarządzeniem Rektora US z 7 maja 2021 r. Jako dyrektor powołany został w dn. 22 czerwca prof. dr hab. Jörg Hackmann, który od 2008 r. pracuje w Instytucie Historycznym, najpierw jako profesor wizytujący w ramach Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

  Nowy ośrodek ma zostać rozpoznawalną marką Uniwersytetu Szczecińskiego w działaniach umiędzynarodowienia uczelni. Głównym zakresem aktywności MOBI będzie współpraca naukowa na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.

  Celem Ośrodka jest prowadzenie edukacji społecznej oraz wymiana naukowa i transfer wiedzy w czterech obszarach: rozwój regionalny, współpraca regionów przygranicznych, umacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz dyskusji problemów migracji w perspektywie współczesnej i historycznej. Projekty w tych zakresach będą rozwijane w perspektywie współpracy interdyscyplinarnej, szczególnie, ale nie wyłącznie w ramach nauk społecznych i humanistycznych.

  Do szczególnych zadań Ośrodka należą po pierwsze współpraca i wymiana naukowa z innymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi, w Polsce jak i zagranicą; po drugie wsparcie transferu wiedzy i współpracy z otoczeniem oraz po trzecie działalność kulturalna.

  MOBI nawiązuje do tradycji organizowania międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych w dawnym dworku rodziny Bismarcków w Kulicach, który od 2002 r. znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Po chwilowym kryzysie reaktywowania działalności Kulic rozpoczęta została w 2014 r. Powstał wtedy Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz współpracujące z nim Stowarzyszenie Akademia Kulice, którego członkowie w ostatnich latach realizowali większość wydarzeń naukowych i edukacyjnych w Kulicach.

  Zabytkowy dworek w Kulicach dysponuje 4 salami dla konferencji i seminaria, usytuowany jest w parku o powierzchni ok. 9 ha. Ośrodek dysponuje 18-oma pokojami noclegowymi dla 50 osób. W tym momencie trwają jeszcze prace remontowe w Kulicach w ramach projektu Interreg. Po ich zakończeniu nowa działalność oraz perspektywy MOBI na następne lata zostaną zaprezentowane w dn. 21-22 września 2021 r. podczas międzynarodowej konferencji 25-lecia działalności ośrodka Kulic – pierwotnie planowanej na zeszły rok. Wśród pierwszych wydarzeń są konferencje, warsztaty, szkoły letnie i spotkania doktorantów w ramach projektu INT 198 „Morze – Pomorze – Pogranicze” we współpracy z przygranicznym miastem Schwedt oraz uczelniami w Greifswaldzie i Frankfurcie nad Odrą. Wśród tematów w ramach tego projektu są rozwój studiów bałtyckich i pogranicznych, historia i kultura żydowska na pograniczu polsko-niemieckim, oraz strach jako emocja polityczna w stosunkach międzynarodowych.

  opracowanie: prof. dr hab. Jörg Hackmann

   

  Prof. dr hab. Jörg Hackmann, historyk, jest od października 2008 r. pracownikiem Instytutu Historycznego US w ramach profesury wizytującej historii Europy Wschodniej im. Alfreda Döblina, finansowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Jest uczonym o renomie międzynarodowej i znacznym dorobku opublikowanym w czasopismach i książkach.

Accessibility Toolbar