może tu
  • 26 LUT 21
  Rusza nabór wniosków do konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca US

  Rusza nabór wniosków do konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca US

  Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca kierowany jest do wyróżniających się nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku asystenta, nieposiadających stopnia doktora oraz  doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Celem konkursu jest promocja osiągnięć naukowych młodych naukowców pracujących na naszej Uczelni. Uprawnieni do udziału w konkursie są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku asystenta, nieposiadający stopnia doktora i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia.

   

  Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach:

  • nauki ekonomiczne i prawne;
  • nauki humanistyczne, teologiczne i pozostałe społecznych;
  • nauki ścisłe, przyrodnicze i nauki o zdrowiu

   

  Punkty przyznawane są za następujące osiągnięcia naukowe:

  • publikacje;
  • udział w konferencji naukowej;
  • udział w projekcie,
  • staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne;
  • popularyzację nauki

   

  Ważne terminy:

   

  Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021 r., a jego rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów następuje w terminie do 30 czerwca.

   

  Zarządzenie Rektora dostępne jest na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych :

  http://dn.usz.edu.pl/konkurs-najlepszego-mlodego-naukowca/