może tu
  • 24 LUT 21
  Studia z przyszłością

  Studia z przyszłością

  Cztery kierunki, realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim, uzyskały Certyfikat Akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Konkurs został zorganizowany po raz szósty przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Nagradzane są w nim kierunki studiów, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia i odpowiadają potrzebom rynku pracy.

   

  Certyfikaty zostały przyznane następującym kierunkom:

  • prawo służb mundurowych, studia I stopnia –  na Wydziale Prawa i Administracji,
  • lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, studia I stopnia – na Wydziale Humanistycznym,
  • diagnostyka sportowa, studia II stopnia – na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia,
  • pedagogika, studia II stopnia –  na Wydziale Nauk Społecznych.

   

  Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Przekazywanie nowoczesnej, aktualnej wiedzy,  nacisk na najwyższą jakość edukacji oraz rozwój kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców, to wartości doceniane przez jury Konkursu.

   

  Do Konkursu  zgłaszane są kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe czy szkoły doktorskie.

   

  Uczestników Konkursu ocenia jury złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.