może tu
  • 10 MAR 21
  Stypendia Prezydenta Miasta dla najlepszych studentów i doktorantów

  Stypendia Prezydenta Miasta dla najlepszych studentów i doktorantów

  Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia prezydenckie. Wnioski można składać do 30 marca. Wyróżnione osoby mogą liczyć na zastrzyk finansowy w wysokości nawet 30 tys. zł. Warunkiem jest średnia ważona ocen minimum 4,7 i osiągnięcia naukowe.

   

   

  Po stypendium sięgnąć mogą studenci i doktoranci, którzy:

  1. uczą się na szczecińskiej uczelni;
  2. są na ostatnim roku:
  • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich
  • lub obronili pracę dyplomową w roku, w którym składają wniosek (student)
  • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i mają określony tytuł rozprawy doktorskiej
  1. posiadają osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:

   

  • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
  • otrzymane granty badawcze,
  • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
  • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
  • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
  • studia równoległe lub na innych kierunkach,
  • współpracę z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.

   

  1. mają min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składają wniosek o stypendium;
  2. nie przebywają na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich);
  3. nie powtarzają roku.

   

  Więcej informacji  oraz formularz wniosku znajdą Państwo pod linkiem:

   

  https://stypendia.szczecin.eu/