może tu
  • 18 LIS 19
  Sukces naukowca US!

  Sukces naukowca US!

  Dr inż. Paweł Ziemba – adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Zarządzania – otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

   

  Tematyka badań naukowych, realizowanych przez laureata, jest ściśle związana z pracami Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej, działającej w Instytucie Zarządzania US. Badania te dotyczą metod wielokryterialnego wspomagania decyzji i baz wiedzy, znajdujących zastosowanie w systemach decyzyjnych na potrzeby szeroko rozumianego zarządzania, w tym – przede wszystkim – zrównoważonego zarządzania. Dr inż. Paweł Ziemba w szczególności zajmuje się: rozwojem i zastosowaniami metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej oraz budową ontologicznych baz wiedzy i mechanizmami wnioskowania wiedzy. Połączenie wskazanych kierunków badawczych ma prowadzić do rozwoju inteligentnych systemów decyzyjnych, opartych na wnioskowaniu logicznym i wielokryterialnej analizie decyzyjnej.

   

  O stypendium
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradza stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

   

  Kim jest młody naukowiec?
  Stypendia zostają przyznane osobom, które spełniają powyższe warunki i które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o otrzymaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.