może tu
  • 24 KW. 23
  Umowa Uniwersytetu Szczecińskiego z XI LO

  Umowa Uniwersytetu Szczecińskiego z XI LO

  21 kwietnia br. w budynku Rektoratu miało miejsce podpisanie umowy o sprawowaniu patronatu naukowo-dydaktycznego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

   

  W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uczelni: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania US,  dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Pełnomocniczka Rektora – Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz dra hab. Jacek Buko, prof. US Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, a ze strony XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi: mgr Mirosław Mika – Dyrektor Szkoły i mgr Tomasz Porębski.

   

  Współpraca z XI Liceum Ogólnokształcącym już trwa na różnych płaszczyznach, a ta umowa jest pewnym sformalizowaniem tych działań. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować nową jakość. Nasi wykładowcy będą mogli zaprezentować licealistom ciekawe i aktualne zagadnienia, serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, wykładach i kursach. Liczymy, że uczniowie XI LO w przyszłości zostaną studentami Uniwersytetu Szczecińskiego – powiedział Rektor US.

   

   

  W ramach umowy patronackiej Uczelnia będzie sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną nad szkołą w zakresie podejmowania oraz promowania inicjatyw związanych z edukacją w zakresie przedmiotów wpisujących się w dyscypliny: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o zarządzaniu. Uniwersytet będzie także umożliwiał uczniom i nauczycielom XI Licem udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych (wykładach, seminariach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.

   

  Liczę, że rozpoczętą dziś współpracę będziemy mogli rozwijać dwutorowo. Rozpoczynamy w naszej szkole także działalność badawczą, ponieważ otworzyliśmy stację meteorologiczną i chcemy objąć badaniami miasto Szczecin. Chcemy rozbudzić w naszych licealistach zainteresowania naukowe wynikające nie tylko z podręczników, ale samodzielnie przeprowadzanych pomiarów i badań, dlatego tym bardziej zależy nam na współpracy i wparciu naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego – powiedział Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego.

   

   

   

   

Accessibility Toolbar