może tu
  • 04 PAŹ 22
  Uniwersytet na miarę

  Uniwersytet na miarę

  Miło nam poinformować, że 28 września br. w Rektoracie miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Głównym Urzędem Miar, którego głównym celem jest realizacja projektu „Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce”.

   

  Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki PM/SP/0023/2021/1 z dnia 5 lipca 2022 roku Uniwersytet Szczeciński otrzymał finansowanie projektu „Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce” w wysokości 387 444,00 zł w ramach programu Polska Metrologia. Konsekwencją tego dofinansowania było sformalizowanie współpracy z Głównym Urzędem Miar, w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

   

  Rozpoczęta dziś współpraca jest bardzo ważna dla Uniwersytetu Szczecińskiego gdyż oznacza wymianę wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia w zakresie zależności pomiędzy metrologią a polską gospodarką. To także wzajemne konsultacje, porady eksperckie, doradztwo merytoryczne oraz wizyty badawcze – stwierdził podczas wydarzenia prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

  Wniosek merytorycznie został opracowany przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska prof. US. Projekt jest realizowany przez zespół interdyscyplinarny, a w jego skład wchodzą: dr hab. Mariusz Doszyń prof. US, dr Monika Rozkrut, dr Barbara Batóg.

   

  Polska gospodarka jest w pewnych obszarach dość zaskakująca i dlatego wyniki naszych badań mogą być bardzo interesujące. Jako przedstawiciel Głównego Urzędu Miar mogę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem czekamy na raport końcowy projektu i wyniki badań – przyznał Pan Rafał Kępka – Wiceprezes Głównego Urzędu Miar.

   

  Celem projektu jest ocena wpływu metrologii na polską gospodarkę, przy wykorzystaniu szerokiego spektrum metod i technik badawczych, opartych na doświadczeniach międzynarodowych, zmierzających do weryfikacji tamże wypracowanych narzędzi badawczych i porównaniu wyników dla przypadku krajowego. W badaniu dokonana zostanie próba możliwie wszechstronnej ilościowej oceny wpływu metrologii na gospodarkę Polski.

   

  W społeczeństwie zauważalna jest mała świadomość procesów metrycznych i samej metryki, a także znaczenia samego miernictwa i pomiarów, które codziennie się dokonują. Żyjemy w świecie, który jest omierzony, gdyż za każdym produktem czy przedmiotem swoi pomiar. Odczuwamy konsekwencje pomiarów w postaci rachunków, lecz nie do końca rozumiemy jak to wszystko funkcjonuje i dlatego tak ważny jest to projekt – powiedziała Pani dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska prof. US – kierownik projektu.

   

  Swoje podpisy pod porozumieniem złożył prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rafał Kępka – Wiceprezes Głównego Urzędu Miar. W spotkaniu uczestniczyli także: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji,  dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Jacek Batóg, prof. US – Prorektor ds. Finansów, mgr Andrzej Kuciński – Kwestor oraz dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska prof. US – kierownik projektu.

   

   

   

   

Accessibility Toolbar