może tu
  • 21 LIS 22
  Uniwersytet Szczeciński dołączył do międzynarodowej sieci katedr UNESCO

  Uniwersytet Szczeciński dołączył do międzynarodowej sieci katedr UNESCO

  18.11.2022 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy i inauguracja prac katedry UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju  Społecznego przy Szkole Doktorskiej US, tym samym nasz Uniwersytet Szczeciński dołączył do prestiżowego grona uczelni, które tworzą Sieci Katedr UNESCO i mierzą się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

   

  W wydarzeniu uroczystego odsłonięcia tablicy i inauguracja prac katedry UNESCO  udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji (przewodnicząca Komitetu doradców katedry UNESCO), prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki US, dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – dyrektor Szkoły Doktorskiej (kierownik Komitetu naukowego katedry UNESCO) oraz dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, kierownik katedry UNESCO, zaś wszystkich zgromadzonych gości powitał dr Norbert Obrycki – Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Terytorialnej.

   

   

  Podczas uroczystej inauguracji prac katedry UNESCO prof. dr hab. Waldemar Tarczyński podkreślał, że uczelnia przeszła wiele  skomplikowanych procedur, spełniliśmy wymogli formalne. Stajemy się katedrą ułatwiającą otwarty dostęp, zrównoważony rozwój, walkę o prawa człowieka w świecie. W świecie jest takich katedr 850. W Polsce – 10. Mam nadzieję, że prace prowadzone w tej katedrze będą nie tylko znane na całym świecie, ale będą współczesnemu światu służyły.

   

   

  Katedra UNESCO Zrównoważonego Rozwoju Społecznego w Uniwersytecie Szczecińskim za główny obszar swojej działalności podejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną m.in.: wyrównywania szans, integracji społecznej, dialogu międzykulturowego, praw człowieka czy otwartej, dostępnej edukacji w społeczeństwie demokratycznym.

   

   

  – Nas interesuje zrównoważony rozwój społeczny, czyli myślenie o rozwoju w taki sposób, żeby nie ograniczać potrzeb przyszłym pokoleniom i żeby włączać w ten proces grupy, które do tej pory były pomijane -tłumaczył dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, kierownik katedry UNESCO.

   

  Podczas otwarcia katedry odbyła się również konferencja online, współorganizowana przez polski komitet ds. UNESCO, z gościnnym udziałem dr Alicji Jagielskiej-Burduk – Sekretarz Generalnej Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W konferencji uczestniczyła również Pani Inga Nichanian – Koordynatorka UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, Future of Learning and Innovation, Education Sector, UNESCO, a także zostały wręczone nominacje członkom zespołu badawczego, a oto lista nominowanych:

   

  Dr hab. Barbara Kryk, prof. US, Instytut Ekonomii i Finansów,

  Dr hab. Małgorzata Guzowska, Instytut Ekonomii i Finansów,

  Dr Dorota Kowalewska, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie,

  Dr Małgorzata Nermend, Instytut Pedagogiki,

  Dr Marta Hozer-Koćmiel, Instytut Ekonomii i Finansów,

  Dr hab. Paulina Niedźwiedzka – Rystwej, prof. US, Instytut Biologii,

  Mgr Olga Łozińska, Instytut Socjologii,

  Dr hab. Agnieszka Maciejewska – Skrendo, prof. US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej,

  Dr hab. Marek Sawczuk, prof. US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej,

  Dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Instytut Nauk Prawnych,

  Mgr Kelaniyage Shihan Dilruk Fernando, Doctoral School.

   

   

   

  Obecnie istnieje 850 katedr uniwersyteckich i sieci badawczych UNITWIN w ponad 110 krajach co stanowi unikalne źródło współpracy intelektualnej i naukowej na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Katedry odgrywają ważną strategiczną rolę we wzmacnianiu powiązań między wiedzą, badaniami, edukacją i politykami publicznymi.

   

  Zapraszamy również do obejrzenia materiału, który pokazuje drogę do uruchomienia prac katedry i tłumaczy czym jest ta inicjatywa.

   

   

   

   

Accessibility Toolbar