może tu
  • 07 GRU 21
  Uniwersytet Szczeciński i Okręgowy Inspektorat Pracy będą współpracować

  Uniwersytet Szczeciński i Okręgowy Inspektorat Pracy będą współpracować

  7 grudnia została sformalizowana współpraca pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Okręgowym Inspektoratem Pracy. Pod dokumentem podpisy złożyli prof. dr hab.Waldemar Tarczyński, Rektor US , dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Konrad Pachciarek – Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.

   

  Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia badań i analiz, działalności naukowej w ramach projektów naukowo-badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym, współorganizowania konferencji naukowych, paneli eksperckich, tworzenia i wydawania publikacji naukowych. Ma również na celu realizację wspólne przedsięwzięć edukacyjnych: prowadzenia kursów, studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów i ćwiczeń, a także promowania prawnych zagadnień ochrony człowieka w środowisku pracy.

   

  ” To dla nas, jako pracodawcy, bardzo ważny obszar współpracy.Tematy związane z prawem pracy chcemy zgłębiać od najlepszych, od praktyków. Szkolenia, konferencje, wspólne projekty, to wszystko jest w naszych planach i w treści Porozumienia, które zaraz podpiszemy” – mówił podczas spotkania prof. dr hab.Waldemar Tarczyński, Rektor US .

   

  Również dr hab. Cała- Wacinkiewicz,  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, podkreślała, że:

   

  „Wiedza i dorobek naukowy Uczelni oraz praktyczne doświadczenie Okręgowej Inspekcji Pracy zostaną wykorzystane zostaną we wspólnych inicjatywach oraz projektach. Zależy nam zależy nam również , aby nasi studenci mieli szansę zdobywać wiedzę praktyczną”

   

  Porozumienie jest początkiem szerszej współpracy. Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy, a zarazem absolwent prawa na US, mówił podczas spotkania, że liczy na to, iż właśnie absolwenci prawa, ale także innych kierunków na US , zasilą w przyszłości  kadry Okręgowego Inspektoratu Pracy.

   

  Głównym organizatorem i koordynatorem przyszłych działań, m.in. organizacji studiów podyplomowych zakresu prawa pracy, jest dr Mikołaj Rylski, ekspert prawa pracy, adiunkt na WPiA US.